bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Dokumentacja przetargowa strona główna 

Dokumentacja przetargowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-23 13:24:52.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-22 11:33:10.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-18 10:25:51.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-14 11:29:43.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku
Łukowskim

Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-12 12:33:07.
Dokumentacja przetargowa - Termomodernizacja
budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa-Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:45:43.
Dokumentacja przetargowa - „Dostawa i montaż
wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum
Integracji Społecznej w Stoczku Łukowskim”

Dokumantacja przetargowa - Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 761099-N-2020 z dnia.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:03:20.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z dnia 2020-11-17 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:34:26.
Dokumentacja przetargowa- Przebudowa targowiska
miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr
580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Dokumentacja przetargowa- Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:27:13.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z
dnia 2020-06-10

Dokumentacja przetargowa - Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:30:53.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z
dnia 2020-05-20

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:12:22.
Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg
gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr
535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:56:28.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Zapytanie nr 1 do SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych terenów. Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:04:38.
Ujednolicona dokumentacja przetargowa -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Pismo - Modyfikacja SIWZ -Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..docx

2. Załacznik Nr 1A do SIWZ..zip

3. Załacznik Nr 1B do SIWZ...zip

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.docx

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ.DOC

6. Załącznik Nr 3A i 3B do SIWZ.XLS

7. Załącznik od Nr 4 do Nr 9 do SIWZ.DOC

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:03:28.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Dokumentacja przetargowa Rewitalizacja Miasta.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:19:56.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ogłoszenie
nr 521457-N-2020 z dnia 09.03.2020 r.

SIWZ -Odbiór i zagospodarowanie odpadów.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:15:01.
Zapytanie nr 1 do SIWZ - Modernizacja
automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku
Łukowskim

Zapytania nr 1 do SIWZ - Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 08:18:19 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja
automatycznej stacji uzdatniania wody -
Ogłoszenie nr 504230-N-2020 z dnia 27.02.2020

Dokumentacja przetargowa -Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:28:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ- Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 503223-N-2020
z dnia 16.01.2020 r.

Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 13:34:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ogłoszenie
nr 503223-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.

Dokumantacja przetargowa - Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:13:08 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
500182-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. zmienione
ogłoszeniem nr 540001854-N-2020 z dnia 07-01-2020

Dokumentacja przetargowa-Rewitalizacja zdegradowanych terenów Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:29:08 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu - Dostawy w
ramach projektu "Nasze przyjazne przedszkole -
lepszy start w szkole" - Ogłoszenie nr
638215-N-2019 z dnia 2019-12-23

Wyjaśnienia do SIWZ..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:44:58 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumantacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 638335-N-2019
z dnia 2019-12-30

Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport odpadów komunalnych..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:29:12 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z
dnia 2019-12-23 r.

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:36:41 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumantacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 635023-N-2019
z dnia 2019-12-11 r.

Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:54:21 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu Rewitalizacja
zdegradowanych terenów miasta

Wyjasnienia do SIWZ-1.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ-2.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:48:50 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych
terenów -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr
540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019

Modyfikacja SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych terenów -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:23:56 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Dokumentacja przetargowa-Rewitalizacja zdegradowanych terenów -Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-07 15:00:55 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa dróg
gminnych w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim -Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:39:07 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 662763-N-2018

SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ogłoszenie nr 662763-N-2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:30:31 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

SIWZ -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:15:29 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja dróg
gminnych w mieście Stoczek Łukowski -
ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10.07.2018 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:27:45 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja dróg
gminnych w mieście Stoczek Łukowski -
ogłoszenie nr 575785-N-2018

Dokumantacja przetargowa - Ogłoszenie nr 575785-N-2018.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:08:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 575207-N-2018

Dokumantacja przetargowa -nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:21:15 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 556747 -N-2018

Dokumentacja przetargowa -Ogłoszenie nr 556747-N-2018 z dnia 2018-05-11 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:01:55 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Zapytanie ofertowe - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Zapytanie ofertowe- Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:23:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 511093 -N-2018

Dokumentacja przetargowa - nr 511093-N-2018 z dnia 2018-01-29 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:28:06 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 501083-N-2018

Dokumentacja przetargowa 501083-N-2018.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:27:04 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
602701-N-2017

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 602701-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:09:05 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
582214-N-2017

Dokumantacja przetargowa - do ogłoszenia nr 582214-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:48:46 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - ogłoszenie nr 577659-N-2017

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 577659-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:11:28 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na zakupy do
Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 572597-N-2017

Wyjaśnienia do SIWZ - ogłoszenie nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:45:12 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
572597-N-2017

Dokumantacja przetargowa - ogłoszenie nr 572597-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:07:35 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Zakupy do Szkoły Podstawowej w
Stoczku Łukowskim w ramach projektu "Szkoła
mocnych fundamentów"

modyfikacja SIWZ.pdf

Zadanie nr 1 - załacznik 5A do SIWZ_po pytaniach.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:50:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na zakupy do
Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 553395-N-2017

Odpowiedzi do zapytania- do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:48:28 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów"

Dokumantacja przetargowa - Zakupy do Szkoły Podstawowej.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:11:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 548804-N-2017

Dokumentacja przetargowa - nr 548804-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:47:57 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:05:34 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

modyfikacja SIWZ.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:04:51 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (II postępowanie).zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 13:15:20 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Modyfikacja załącznika Nr 13 do SIWZ - czasowa organizacja ruchu na okres prowadzenia ruchu

modyfikacja SIWZ.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:13:14 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:14:48 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - „Dostawa samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych dla WTZ w Stoczku
Łukowskim

Modyfikacja SIWZ.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:32:57 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -
Dostawa samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla WTZ w Stoczku Łukowskim

SIWZ - Dostawa samochodu..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:58:07 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

SIWZ - odbiór i zagospodarowanie.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:13:35 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Budowa ulicy Polnej w
Stoczku Łukowskim - III etap

SIWZ.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:37:20 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa Przedszkola
w Stoczku Łukowskim

Dokumantacja przetargowa.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:53:19 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:53:19
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl