bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Kierownicy jednostek organizacyjnych w kadencji 2014 - 2018 strona główna 

Kierownicy jednostek organizacyjnych w kadencji 2014 - 2018

Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Milczuk Wiesława - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:54.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Salamonik Krystyna - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:30.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Moreń Maciej - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:56:04.
Marcin Siwiński - Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Siwiński Marcin - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:55:18.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Stosio Ireneusz - za 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-09 08:54:52.
Marcin Siwińśki - Pełniący obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko Kierownika MZGK

Marcin Siwiński..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:54:01.
Elżbieta Bombiak - Pełniąca obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia obowiązków Kierownika MZGK

Elżbieta Bombiak..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:49:03 | Data modyfikacji: 2018-01-22 09:51:41.
Katarzyna Konstanciuk - Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funckji Dyrektora Przedszkola

Katarzyna Konstanciuk,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:32:47 | Data modyfikacji: 2018-01-22 09:51:41.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Milczuk Wiesława.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:35:24 | Data modyfikacji: 2018-01-22 09:51:41.
Katarzyna Konstanciuk - Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Konstanciuk Katarzyna.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:35:03 | Data modyfikacji: 2017-05-09 11:35:44.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Salamonik Krystyna.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:34:42 | Data modyfikacji: 2017-05-09 11:35:44.
Elżbieta Bombiak - P.o. Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Bombiak Elżbieta.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:34:18 | Data modyfikacji: 2017-05-09 11:35:44.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Moreń Maciej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:33:37 | Data modyfikacji: 2017-05-09 11:35:44.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Stosio Ireneusz.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:32:57 | Data modyfikacji: 2017-05-09 11:35:44.
Ireneusz Stosio - P.o. Kierownika Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Ireneusz Stosio.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:02:37 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:06:05.
Elżbieta Bombiak - p.o. Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Elżbieta Bombiak.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:25:47 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:05:49.
Robert Konstanciuk - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika WTZ

Robert Konstanciuk..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-31 09:51:57 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:05:20.
Janusz Grzegorz Grzempczyński - Kierownik
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika MZGK

Janusz Grzegorz Grzempczyński..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-31 09:50:56 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:04:47.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Maciej Moreń.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:48:53 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:51:09.
Robert Konstanciuk - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Robert Konstanciuk.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:46:46 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:49:53.
Janusz Grzegorz Grzempczyński - Kierownik
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Janusz Grzempczyński.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:46:22 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:49:30.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Krystyna Salamonik.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:45:39 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:51:16.
Katarzyna Konstanciuk - Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Katarzyna Konstanciuk.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:45:09 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:49:45.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wiesława Milczuk.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:44:37 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:51:00.
Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:44:37
Data modyfikacji: 2016-05-09 13:51:00
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl