bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Gospodarka odpadami strona główna 

Gospodarka odpadami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbioru odpadów komunalnych

REJESTR_DZIAŁALNOSCI_REGULOWANEJ_W_ZAKRESIE_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_-_stan_na_dzień_na_dzień_31_grudnia_2020_r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:07:48 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarowania odpadami - sprawozdanie.doc

ANALIZA - 2015 ROK.doc

ANALIZA - 2016 ROK.pdf

ANALIZA - 2017 ROK.docx

ANALIZA - 2018 ROK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-29 12:09:57 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Stoczek Łukowski na lata
2010 - 2032

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-13 09:04:46 | Data modyfikacji: 2016-07-29 12:08:06.
Data wprowadzenia: 2017-11-13 09:04:46
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl