bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków strona główna 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Decyzja zatwierdzająca taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Stoczek Łukowski

DECYZJA.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:06:32.
Wyniki badań wody pitnej

Wyniki badań wody pitnej - wrzesień 2018 r..pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski - 2021 rok.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 10 grudnia 2020 r..pdf

Bieżąca ocena wody z dnia 24 września 2020 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 2 czerwca 2020 roku.pdf

Sprawozdanie z badań wody z dnia 18 maja 2020 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 marca 2020 roku.pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 2-19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski.pdf

Sprawozdanie z badań wody - 2019 rok.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 12 grudnia 2019 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 01.10.2019 r..pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 18 czerwca 2019 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.pdf

Ocena obszarowa jakości wody w Mieście Stoczek Łukowski w 2018 roku.pdf

Roczna ocena jakości wody.pdf

Wyniki badań wody pitnej - substancje promieniotwórcze.pdf

Wyniki badań wody pitnej - październik 2018 r..pdf

Ocena obszarowa jakości wody w Mieście Stoczek Łukowski w 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:38:44.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:58:16.
Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:58:16
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl