bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf

Bilans jednostki budżetowej.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki .pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Informacja dodatkowa .pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl