bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych z terenu Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z
o.o. do cieku zlokalizowanego na działce 1184/2 w
Stoczku Łukowskim

Zawiadomienie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:28:35.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na usługe wodną tj. na pobór wód
podziemnych ze studni głębinowej na potrzeby
Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z o.o. w Stoczku
Łukowskim

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:01:02.
Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:01:02
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl