bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr ORM.120.7.2020 Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 14 grudnia 2020 roku w
sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem
wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.120.7.2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:11:21.
Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:11:21
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl