bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych,
prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021..pdf

Uchwała Nr XXV-130-2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 marca 2017 r..pdf

Uchwała Nr XXV-131-2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 marca 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:52:29.
Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:52:29
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl