Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie ograniczeń
w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Stoczek
Łukowski w związku z wystąpieniem stanu
epidemii

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania ponownie wprowadzam ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Zalecam załatwianie spraw drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez e-usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub poprzez złożenie pism/dokumentów do skrzynki znajdującej się na II piętrze budynku.

W sprawach niecierpiących zwłoki i sytuacjach wyjątkowych dopuszczam bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym urzędu przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Informacje niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta:
1) e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl
2) skrytka ePUAP - /1f2s85prir/skrytka

Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta:
1. Burmistrz Miasta 25 797-00-01 wew. 210
2. Sekretarz Miasta 25 623-97-80 wew. 205
3. Skarbnik Miasta 25 797-01-76 wew. 206
4. Sekretariat Urzędu Miasta 25 797-00-01 wew. 211
5. Urząd Stanu Cywilnego 25 797-00-60 wew. 212
6. Stanowisko ds. Obsługi Organów Miasta 25 623-97-79 wew. 203
7. Stanowisko ds. Podatków i Opłat 25 623-97-78 wew. 202
8. Stanowisko ds. Inwestycji 25 797-01-73 wew. 204
9. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 25 797-00-36 wew. 209
10. Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej 25 797-00-36 wew. 209
11. Stanowisko ds. Wynagrodzeń 25 797-01-74 wew. 208
12. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 25 797-01-74 wew. 208
13. Stanowisko ds. Księgowości Jednostek (KASA) 25 623-97-82 wew. 207
14. FAX 25 797-00-73 wew. 213

Wpłaty na rachunek bankowy:
Rachunek podstawowy (podatki, opłaty skarbowy) 14 9206 1022 0000 0879 2001 0001
Rachunek odpady komunalne 16 9206 0009 6800 0879 2000 0200
Rachunek wadia i zabezpieczenia umów 46 9206 1022 0000 0879 2001 0007

Jednostki organizacyjne Miasta Stoczek Łukowski:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 25 797-01-81
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - 25 797-01-53
3. Miejski Ośrodek Kultury - 25 797-00-32
4. Warsztat Terapii Zajęciowej - 25 797-00-23
5. Zespół Oświatowy - 25 797-01-62

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
/-/ Marcin Sentkiewicz

 

Zarządzenie ORM.120.5.2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:29:55 | Data modyfikacji: 2020-08-10 12:34:03.
Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:29:55
Data modyfikacji: 2020-08-10 12:34:03
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl