Ogłoszenia

Ogłoszenia

Projekt Programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2023

Uwagi do projektu Programu, organizacje pozarządowe mogą składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim, Pl. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski do dnia 2 listopada 2022 roku do godziny 15.30.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
     /-/ Marcin Sentkiewicz

Program współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-18 10:11:47 | Data modyfikacji: 2022-10-18 10:15:42.
Data wprowadzenia: 2022-10-18 10:11:47
Data modyfikacji: 2022-10-18 10:15:42
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl