bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Uchwały Rady Miasta strona główna 

Uchwały Rady Miasta w kadencji 2024 - 2029

Uchwała Nr IV/20/2024 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Stoczek
Łukowski na lata 2024 – 2027

Uchwała Nr 20.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-03 08:01:39.
Uchwała Nr IV/19/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 19.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-03 08:00:52.
Uchwała Nr IV/18/2024 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 18.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-03 08:00:11.
Uchwała Nr IV/17/2024 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowej części miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 17..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-03 07:59:26.
Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 16..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:56:45.
Uchwała Nr III/15/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 15.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:56:13.
Uchwała Nr III/14/2024 zmieniająca uchwałę w
sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 14..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:55:25.
Uchwała Nr III/13/2024 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski
z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Uchwała Nr 13..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:54:37.
Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z wykonania budżetu za 2023 rok

Uchwała Nr 12.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:53:33.
Uchwała Nr III/11/2024 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski wotum
zaufania

Uchwała Nr 11.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-20 13:52:31.
Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwala Nr 10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:46:32.
Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Uchwała Nr 9.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:45:58.
Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 8.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:45:20.
Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 7.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:44:51.
Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 6.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:44:08.
Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 5..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:43:33.
Uchwała Nr II/4/2024 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczącego
Komisji

Uchwała Nr 4.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:42:45.
Uchwała Nr I/3/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczącego
Komisji

Uchwała Nr 3.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:08:29.
Uchwała Nr I/2/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 2..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:07:23.
Uchwała Nr I/1/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:06:43.

Zobacz:
 Uchwały Rady Miasta w kadencji 2018 - 2024 .  Uchwały Rady Miasta w kadencji 2024 - 2029 . 
Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:06:43
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl