> Uchwały Rady Miasta w kadencji 2018 - 2023

Uchwały Rady Miasta w kadencji 2018 - 2023

Uchwała Nr XXX/197/2021 w sprawie zaliczenia
drogi ul. Nowoprojektowanej do kategorii dróg
gminnych

.Uchwała Nr 197.rtf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:39:52.
Uchwała Nr XXX/196/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 196..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:41:48.
Uchwała Nr XXX/195/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 195..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:41:07.
Uchwała Nr XXX/194/2021 w sprawie ustanowienia
tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski
oraz zasad i trybu nadawania tego tytułu

.Uchwała Nr 194.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:40:23.
Uchwała Nr XXX/193/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

.Uchwała Nr 193.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:39:03.
Uchwała Nr XXX/192/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 192.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:56.
Uchwała Nr XXX/191/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 191.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:35.
Uchwała Nr XXX/190/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 190.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:08.
Uchwała Nr XXX/189/2021 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Stoczek
Łukowski na rok szkolny 2021/2022

.Uchwała Nr 189.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:36:16.
Uchwała Nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2021

Uchwała Nr 188,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:54:37.
Uchwała Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 187,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:54:01.
Uchwała Nr XXVIII/186/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
położonych w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 186..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:47:14.
Uchwała Nr XXVIII/185/2021 w sprawie regulaminu
korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym
amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru)
położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 185.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:46:11.
Uchwała Nr XXVIII/184/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 184.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:23:38.
Uchwała Nr XXVIII/183/2021 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 183.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:22:42.
Uchwała Nr XXVIII/182/2021 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 182.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:21:35.
Uchwała Nr XXVIII/181/2021 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski wotum
zaufania

Uchwała Nr 181..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:20:05.
Uchwała Nr XXVII/180/2021 zmianiająca uchwałę
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr 180,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:11:25 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/179/2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 179.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:11:14 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 178.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:10:38 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/177/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 177.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:10:11 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/176/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 176.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:09:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/175/2021 w sprawie
nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 175.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:09:14 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/174/2021 zmieniająca Akt o
utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 174.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:24:49 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/173/2021 zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 173.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:23:35 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/172/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2021

Uchwała Nr 172....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:22:24 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/171/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 171....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:21:40 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/170/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa
własności budynku

Uchwała Nr 170.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:17:12 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/169/2021 w sprawie zmiany Statutu
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 169.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:15:35 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/168/2021 w sprawie ustanowienia i
zasad używania symboli miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 168.docx

Załącznik Nr 1,.pdf

Załącznik Nr 2,.pdf

Załącznik Nr 3,.pdf

Załącznik Nr 4a.pdf

Załącznik Nr 4b.pdf

Załącznik Nr 4c.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:14:25 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/167/2021 zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Spółdzielni Spocjalnej "MPGK
Stoczek Łukowski"

Uchwała Nr 167.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:18:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/166/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 166..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:42:15 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/165/2021 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na teenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2021 r.

Uchwała Nr 165.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:41:32 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/164/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 164.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:41:09 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/163/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 163.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:40:42 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/162/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 162.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:40:12 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/161/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako
lokal mieszkalny stanowiący własność Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 161.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:39:11 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/160/2021 w sprawie przekazania
petycji

Uchwała Nr 160.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:37:59 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/159/2021 z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek
Łukowski na 2021 rok

Uchwała Nr 159.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:37:09 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/158/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
"MPGK w Stoczku Łukowskim"

Uchwała Nr 158...docx

Załącznik do uchwały Nr 158.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:54:41 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/157/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr 157...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:22:08 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/156/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 156...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:20:33 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/155/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku zmieniająca Akt o utworzeniu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 155..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:19:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 154.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:18:04 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwały od Nr XXIV/149/2021 do Nr XXIV/153/2021 z
dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta oraz stałych Komisji Rady
Miasta

Uchwały od Nr 149 do Nr 153 - plany pracy Rady Miasta i stałych Komisji Rady Miasta.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:15:17 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/148/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała 148.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-16 08:06:02 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/147/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr 147..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:35:33 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/146/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 146...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:34:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/145/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 145..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:30:24 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/144/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę

Uchwała Nr 144..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:28:58 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/143/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 143.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:26:51 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/142/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 142..docx

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 142.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:24:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/141/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 141..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:22:20 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/140/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 140..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:20:43 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/139/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 139..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:18:59 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/138/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała Nr 138..doc

Załącznik do uchwały Nr 138.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:16:47 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/137/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie ustanowienia roku 2021 "Rokiem
Obchodów Jubileuszu 475-lecia Nadania Praw
Miejskich dla Stoczka Łukowskiego"

Uchwała Nr 137.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:15:08 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXII/136/2020 z dnia 29 października
2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 136...doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:46:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXII/135/2020 z dnia 29 października
2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020
rok

Uchwała Nr 135...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:44:52 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/134/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 134.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:06:15 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/133/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr 133,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:21:17 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/132/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 132,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:20:31 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 131.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:19:23 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/130/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 130.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:45:51 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/129/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 129.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:45:07 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/128/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 128.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:44:29 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/127/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 127.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:42:20 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/126/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 126.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:40:10 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/125/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr 125.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:39:10 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/124/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 124.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:38:04 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/123/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 123.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:37:02 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/122/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 122.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:35:57 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/121/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 121.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:34:29 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/120/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 120.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:30:05 | Data modyfikacji: 2020-08-24 09:32:58.
Uchwała Nr XIX/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 119.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:27:24 | Data modyfikacji: 2020-08-24 09:32:58.
Uchwała Nr XIX/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Łukowie

Uchwała Nr 118.rtf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:20:55 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/117/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych

Uchwała Nr 117.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:06:07 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Mieście Stoczek Łukowski na
lata 2020 - 2022

Uchwała Nr 116..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:03:21 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 115..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:02:16 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/114/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr 114.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:00:52 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta za 2019 r.

Uchwała Nr 113.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:59:12 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/112/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:00:41 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/111/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr 111.docx

Załącznik do uchwały Nr 111.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:59:56 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/110/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr 110.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:58:57 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/109/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek
opłaty za gospodarowaanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 109.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:57:41 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/108/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

Uchwała Nr 108.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:56:06 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/107/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 107..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:14:30 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 106.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:13:56 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr 105..docx

Załącznik do uchwały nr 105.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:13:12 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora szkoły
prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 104..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:11:36 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/103/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w celu opracowania i
realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -
2030.

Uchwała Nr 103..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:10:13 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/102/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 102..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:08:28 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/101/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bedomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w 2020 roku

Uchwała Nr 101..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:06:53 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała N XVI/100/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie przystąpienia Miasta Stoczek Łukowski
do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego
oraz przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Radzyńskiego

Uchwała Nr 100.docx

Załącznik do uchwały Nr 100.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-02 09:21:42 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/99/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowych bez przetargu

Uchwała Nr 99.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:48:19 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/98/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 98.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:47:16 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/97/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Mieście Stoczek
Łukowski na 2020 rok

Uchwała Nr 97.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:47:01 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie uznania rodzaju prowadzenia
działalności gospodarczej w postaci myjni
samochodowej za usługi uciążliwe, jednoznacznie
kolidujące z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną oraz wielorodzinną

Uchwała Nr 96.odt

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

.Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:51:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/95/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 95.docx

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 95 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski.docx

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 95 - Inwentaryzacja bazowa Miasto Stoczek Łukowski.xlsm

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:49:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 94.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:40:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/93/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 93..RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:39:58 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/92/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania i ustalenia wysokości diet dla
radnych

Uchwała Nr 92..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:37:56 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwały od Nr XV/87/2020 do Nr XV/91/2020 z dnia
29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miasta oraz stałych Komisji Rady
Miasta

Uchwały od Nr 87 do Nr 91.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:26:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 86..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:29:16 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 85..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:03:33 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 84..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:02:12 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 83..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:01:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr 82..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:00:04 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 81..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:59:20 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 80...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:58:49 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 79..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:58:12 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie przystąpienia Miasta Stoczek
Łukowski do Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Radzyńskiego

Uchwała Nr 78..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:07:24 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 77.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:41:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 76.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:41:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała Nr 75..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:40:31 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2020

Uchwała Nr 74..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:39:28 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/73/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr 73..doc

.Program współpracy Miasta Stoczek Lukowski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:38:21 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 72..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-01 08:20:20 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 71..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-01 08:20:01 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/70/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 70..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:14:00 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/69/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 69.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:13:26 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/68/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 -
2023 do Sądu Rejonowego w Łukowie

Uchwała Nr 68..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:12:48 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/67/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego gimnazjum dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 67..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:11:54 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 17 września 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 66.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:11:23 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XI/65/2019 z dnia 17 września 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:10:40 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 64.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:37:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 63.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:36:44 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/62/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 62.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:36:09 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/61/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 61.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:33:41 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/60/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania
kandydata na ławnika

Uchwała Nr 60..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:32:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/59/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 59.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:31:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/58/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 58.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:52:52 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 57.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:52:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 56.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:50:55 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 55.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:50:19 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/54/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 54.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:49:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łukowskiemu

Uchwała Nr 53.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:42:03 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 52.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:40:34 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 51.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:39:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/50/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr 50.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:38:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr 49..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:36:41 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta za 2018 r.

Uchwała Nr 48.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:35:15 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 47.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:57:09 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 46..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:19:42 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 45..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:18:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 44.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:17:41 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 43.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:17:15 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 42.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:15:42 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 41.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:15:06 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/40/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 40.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:14:08 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 39.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:06:26 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Stoczek
Łukowski do reprezentowania Miasta Stoczek
Łukowski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania

Uchwała Nr 38.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:03:16 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia opinii w zakresie włączenia
Gminy Stoczek Łukowski do okręgu rejestracji
stanu cywilnego właściwego dla Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 37.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:02:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 36..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:47:06 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek
Łukowski na 2019 rok

Uchwała Nr 35.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:46:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w
2019 roku

Uchwała Nr 34.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:45:33 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie ustalenia regulaminu Targowicy Miejskiej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 33.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:42:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/32/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 32.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:41:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 31.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:41:11 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 30.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:40:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 29.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:53:32 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Budżet miasta na 2019 rok..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:41:58 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:56.
Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 27.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:41:15 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:48.
Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie ustanowienia roku 2019 "Rokiem
Aleksandra Świętochowskiego"

Uchwała Nr 26.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:40:36 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:38.
Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 25.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:39:47 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:28.
Uchwała Nr IV/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 24.doc

Załącznik do uchwały nr 24.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:38:45 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:19.
Uchwała Nr IV/23/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie podjęcia apelu dotyczącego
utrzymania nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 23.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:37:44 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:04.
Uchwały od Nr IV/18/2019 do Nr IV/22/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku - plany pracy Rady Miasta i
stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Nr 18 - 22.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:24:19 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 17.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:34:53 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 16.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:34:13 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia udzielane w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr 15.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:33:26 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr 14.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:31:22 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta
oraz wyboru Przewodniczących Komisji

Uchwała Nr 13.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:27:17 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 12.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-06 09:42:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała nr 11.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:54:28 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2019

Uchwała Nr 10.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:53:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie powołania Skarbnika Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 9.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:52:15 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie odwołania Skarbnika Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 8.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:48 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 7.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:09 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 6.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:50:22 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta
Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr 5.doc

Załącznik do uchwały Nr 5.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:49:27 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczących
Komisji

Uchwała Nr 4.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:30:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Miasta, ustalenia przedmiotu
ich działania oraz liczby członków
poszczególnych Komisji

Uchwała Nr 3.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:27:19 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 2.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:54 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 1.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:16 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:16
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl