> Uchwały Rady Miasta w kadencji 2018 - 2024

Uchwały Rady Miasta w kadencji 2018 - 2024

Uchwała Nr LX/386/2024 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 386.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-19 08:19:34.
Uchwała Nr LX/385/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 385.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-19 08:15:44.
Uchwała Nr LX/384/2024 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 346/2, 347, 348, 349 w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 384.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-04-19 08:14:35.
Uchwała Nr LIX/383/2024 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 383.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:43:41.
Uchwała Nr LIX/382/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 382.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:43:08.
Uchwała Nr LIX/381/2024 w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym
przez Miasto Stoczek Łukowskim

Uchwała Nr 381.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:42:31 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIX/380/2024 w sprawie utworzenia
Miejskiego Żłobka „Maluszek” w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 380,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:41:56 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIX/379/2024 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością przesyłu

Uchwała Nr 379.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:41:25 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIX/378/2024 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2024 r.

Uchwała Nr 378.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:40:53 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIX/377/2024 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr 377.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:40:18 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVIII/376/2024 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 376.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:06:00 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVIII/375/2024 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała nr 375.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:04:59 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVIII/374/2024 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1025, 1026/1 i
1026/2 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 374.pdf

Uzasadnienie do uchwały Nr 374.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 374.tiff

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 374...pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 374...pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 374.gml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:04:12 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVIII/373/2024 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 1690/1 w Stoczku Łukowskim

Uchwała nr 373.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:02:51 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVIII/372/2024 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 257/8 w Stoczku Łukowskim

Uchwała nr 372.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:01:56 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/371/2024 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

Uchwała Nr 371.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:32:27 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/370/2024 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2024

Uchwała Nr 370.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:31:55 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/369/2024 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2024 rok

Uchwała Nr 369.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:31:20 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/368/2024 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Kulturalno – Oświatowej
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2024 rok

Uchwała Nr 368.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:30:45 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/367/2024 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2024 rok

Uchwała Nr 367.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:30:10 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/366/2024 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek
Łukowski na 2024 rok

Uchwała Nr 366.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:29:33 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVII/365/2024 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2024
rok

Uchwała Nr 365.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 16:29:03 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVI/364/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 364.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:03:04 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVI/363/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 363.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:02:22 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVI/362/2023 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w
ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 –
2028

Uchwała Nr 362.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:01:46 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LVI/361/2023 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2024 – 2028

Uchwała Nr 361.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:01:07 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LV/360/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 360.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-04 08:39:41 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LV/359/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 359.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-04 08:39:02 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/358/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 358.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:07:03 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/357/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 357.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:06:08 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/356/2023 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Stoczek Łukowski w rejonie ulicy
Kościelnej

Uchwała Nr 356.docx

Załącznik do uchwały Nr 356.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:05:09 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/355/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 355.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:03:47 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/354/2023 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 354.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:02:25 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/353/2023 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 353.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:01:19 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIV/352/2023 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2024

Uchwała Nr 352.doc

Załącznik do uchwały Nr 352.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:00:03 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/351/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 351.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:15:30 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/350/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 350.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:14:48 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/349/2023 w sprawie przyznania
dotacji dla Parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków

Uchwała Nr 349.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:13:51 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/348/2023 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Uchwała Nr 348.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:12:49 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/347/2023 w sprawie pozbawienia
części drogi kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 347.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:11:55 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/346/2023 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 346.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:11:10 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LIII/345/2023 w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 345.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:10:06 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LII/344/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 344.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:57:08 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LII/343/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 343.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:56:38 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LII/342/2023 w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 342.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:55:51 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LII/341/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenia nieruchomości
służebnością przesyłu

Uchwała Nr 341.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:55:18 | Data modyfikacji: 2024-03-22 10:51:04.
Uchwała Nr LII/340/2023 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na
terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 340.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:54:44 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr LII/339/2023 w sprawie trybu i sposobu
powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr 339.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:54:07 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr LII/338/2023 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście
Stoczek Łukowski na lata 2023 – 2025

Uchwała Nr 338.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:53:32 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr LII/337/2023 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy
Domowej dla Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023
– 2026

Uchwała Nr 337.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:52:50 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr LI/336/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 336.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-08 07:53:03 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr LI/335/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 335.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-08 07:51:47 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/334/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 334.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:32:26 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/333/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 333.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:31:29 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/332/2023 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 702 w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 332.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:30:44 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/331/2023 w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 331.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:29:28 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/330/2023 w sprawie przystąpienia
Miasta Stoczek Łukowski jako partnera do projektu
pn. „Rozwój e-usług i informatyzacja Opola
Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do
transformacji cyfrowej”

Uchwała Nr 330.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:28:36 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/329/2023 w sprawie nadania
pośmiertnie Konstantemu Wietrakowi Tytułu
Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 329.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:27:12 | Data modyfikacji: 2023-09-01 08:13:17.
Uchwała Nr L/328/2023 w sprawie powołania
Zespołu do zaopiniowania kandydatów na
ławników

Uchwała Nr 328.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:25:33 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr L/327/2023 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski
z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr 327.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:24:32 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr L/326/2023 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr 326.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:23:08 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr L/325/2023 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski wotum
zaufania

Uchwała Nr 325..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-06-19 11:21:26 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/324/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 324,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:00:15 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/323/2023 w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 323.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:59:34 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/322/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 2123/6 i części działek nr 1970
oraz 788/1 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 322.doc

Załącznik nr 1 do uchwały 322.tif

Załącznik nr 2 do uchwały nr 322.doc

Załącznik nr 3 do uchwały nr 322.docx

Załącznik nr 4 do uchwały nr 322.xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:58:38 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/321/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 781/3 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 321.doc

Załącznik nr 1 do uchwały 321..tif

Załącznik nr 2 o uchwały nr 321,.doc

Załącznik nr 3 do uchwały nr 321..docx

Załącznik nr 4 do uchwały nr 321..xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:58:06 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/320/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 320.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:57:30 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/319/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 319.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:56:51 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLIX/318/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr 318.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 11:56:02 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLVIII/317/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 317.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 08:42:03 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLVIII/316/2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 316.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 08:41:21 | Data modyfikacji: 2023-06-23 07:39:39.
Uchwała Nr XLVII/315/2023 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 315.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:05:51 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/314/2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 314.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:05:15 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/313/2023 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Stoczek Łukowski na lata
2023 – 2026

Uchwała Nr 313.odt

Załącznik do uchwały Nr 313.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:04:29 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/312/2023 w sprawie ustanowienia
jednorazowego świadczenia rzeczowego dla
nowonarodzonych dzieci pod nazwą „Wyprawka dla
Maluszka”

Uchwała Nr 312.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:03:50 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/311/2023 w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Uchwała Nr 311.docx

Załącznik do uchwały Nr 311.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:03:09 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/310/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 1045, 1046, 1064 i części
działki ewidencyjnej nr 1049 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 310.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały 310.xml

Załącznik nr 1 do uchwały 310,.tif

Załącznik Nr 2 do uchwały 310,.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały 310,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:02:30 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/309/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 309.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:01:54 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVII/308/2023 w sprawie ustanowienia
służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 308.odt

Załącznik do uchwały 308.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:01:16 | Data modyfikacji: 2023-05-23 08:40:14.
Uchwała Nr XLVI/307/2023 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 307.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:39:07 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:40:05.
Uchwała Nr XLVI/306/2023 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w
ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023

.Uchwała Nr 306.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:38:20 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:39:45.
Uchwała Nr XLVI/305/2023 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2023 r.

Uchwała Nr 305.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:37:37 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:39:24.
Uchwała Nr XLVI/304/2023 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 304.doc

Załącznik nr 1 do uchwały 304..tif

Załącznik nr 2 do uchwały 304.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały 304.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały 304.xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:36:59 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:39:00.
Uchwała Nr XLVI/303/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr 303.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:36:17 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:39.
Uchwała Nr XLVI/302/2023 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 1025, 1026/1 i 1026/2 w Stoczku
Łukowskim

Załącznik do uchwały nr 302.pdf

Uchwała 302.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:35:42 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/301/2023 w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 301.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:34:07 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/300/2023 w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr 300.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:33:27 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/299/2023 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2023 rok

Uchwała Nr 299.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:32:44 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/298/2023 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Kulturalno – Oświatowej
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2023 rok

Uchwała Nr 298.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:32:03 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/297/2023 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2023 rok

Uchwała Nr 297.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:31:23 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/296/2023 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek
Łukowski na 2023 rok

Uchwała Nr 296.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:30:44 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLVI/295/2023 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2023
rok

Uchwała Nr 295.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:30:02 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLV/294/2022 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

Uchwała Nr 294.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:38:59 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLV/293/2022 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2023

Uchwała Nr 293.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:38:24 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLV/292/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 292.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:36:50 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLV/291/2022 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 291.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:36:07 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLV/290/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 290.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:35:22 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIV/289/2022 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 289.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-14 12:55:59 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/288/2022 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 783/1 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 288.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:04:04 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/287/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 287.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:41:06 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/286/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 286.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:40:32 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/285/2022 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 –
letnie i młodsze

Uchwała Nr 285.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:39:55 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/284/2022 w sprawie zmiany
regulaminu określającego wysokości oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 284.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:39:08 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/283/2022 w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr 283.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:38:25 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/282/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 282.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:37:50 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/281/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością przesyłu

Uchwała Nr 281.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:37:11 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/280/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 280.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:36:45 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/279/2022 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 279.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:36:20 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/278/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 278.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:35:35 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLIII/277/2022 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2023

Uchwała Nr 277.doc

Załącznik do uchwały Nr 277.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:35:04 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:38:12.
Uchwała Nr XLII/276/2022 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 732/3 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 276,.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276,.tif

Załącznik Nr 2 do uchwały 276,.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 276,.docx

,Załącznik Nr 4,.xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:37:16 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XLII/275/2022 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 275,.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275,.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275,.tif

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275,.tif

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275,.pdf

.Załącznik nr 5.gml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:36:03 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XLII/274/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 274..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:33:55 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XLII/273/2022 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 273.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:33:20 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XLI/272/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 272.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-29 08:27:30 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XLI/271/2022 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 271.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-29 08:26:52 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XL/270/2022 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 1045, 1046, 1064 i części
działki ewidencyjnej nr 1049 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 270.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-31 08:55:00 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XL/269/2022 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 2123/6 i części działek nr 1970
oraz 788/1 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 269.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-31 08:53:46 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XL/268/2022 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Stoczek
Łukowski na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr 268.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:17:44 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XL/267/2022 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
pracującego z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i młodsze

Uchwała Nr 267.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:16:38 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XL/266/2022 w sprawie przekazania
petycji

Uchwała Nr 266.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:12:38 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XXXIX/265/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 265.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:06:10 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XXXIX/264/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 264.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:05:22 | Data modyfikacji: 2022-11-03 12:01:20.
Uchwała Nr XXXIX/263/2022 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 263.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:03:33 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/262/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 262.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:52:04 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/261/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Uchwała Nr 261.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:51:23 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/260/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością przesyłu

Uchwała Nr 260.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-22 08:50:43 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/259/2022 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr 259.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-20 11:55:15 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/258/2022 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za
2021 rok

Uchwała Nr 258.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-20 11:53:36 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVIII/257/2022 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski wotum
zaufania

Uchwała Nr 257.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-20 11:51:53 | Data modyfikacji: 2022-07-26 13:04:10.
Uchwała Nr XXXVII/256/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 256.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-01 07:44:17 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVII/255/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Uchwała Nr 255.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:56:53 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVII/254/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
wierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w 2022 r.

Uchwała Nr 254.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:55:53 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/253/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia Miasta Stoczek Łukowski
do stowarzyszenia - lokalna grupa działania

Uchwała Nr 253.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:50:11 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/252/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Uchwała Nr 252..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:49:01 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/251/2022 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 251.docx

Załącznik graficzny do uchwały 251.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:14:02 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/250/2022 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 250.odt

Załacznik graficzny do uchwały 250.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:13:15 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/249/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 249.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:12:11 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/248/2022 w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Stoczek Łukowski
dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na
Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w
Siedlcach

Uchwała Nr 248.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:08:32 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXVI/247/2022 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ochotników OSP za uczestnictwo w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr 247.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:05:07 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXV/246/2022 w sprawie nadania nazwy
dla ciągu spacerowego w parku leśnym "Chojniak"
w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 246.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:37:20 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXV/245/2022 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu

Uchwała Nr 245.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:35:51 | Data modyfikacji: 2022-06-01 12:19:54.
Uchwała Nr XXXV/244/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 244.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:34:44 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:34:31.
Uchwała Nr XXXV/243/2022 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2022

Uchwała Nr 243.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:33:50 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:34:03.
Uchwała Nr XXXV/242/2022 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2022 r.

Uchwała Nr 242.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:32:14 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:33:35.
Uchwała Nr XXXV/241/2022 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu Targowiska "Mój
Rynek" przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 241.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:29:43 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:33:16.
Uchwała Nr XXXV/240/2022 w sprawie przekazania
petycji

Uchwała Nr 240.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:26:26 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:52:16.
Uchwała Nr XXXV/239/2022 w sprawie przekazania
petycji

Uchwała Nr 239.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:26:03 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:50:25.
Uchwała Nr XXXV/238/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 238.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:23:04 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:50:25.
Uchwała Nr XXXV/237/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 237..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:14:55 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:50:25.
Uchwała Nr XXXV/236/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 236..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:13:37 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:50:25.
Uchwała Nr XXXIV/235/2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 235.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-28 07:47:04 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:50:25.
Uchwała Nr XXXIV/234/2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 234.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:26:07 | Data modyfikacji: 2022-01-28 07:46:01.
Uchwała Nr XXXIV/233/2022 w sprawie
współdziałania pomiędzy Miastem Stoczek
Łukowski a Gminą Stoczek Łukowski przy
realizacji zadania publicznego polegającego na
rozbudowie budynku administracyjnego Urzędu
Miasta i Urzędu Gminy Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 233.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:25:13 | Data modyfikacji: 2022-01-28 07:45:09.
Uchwała Nr XXXIV/232/2022 w sprawie uchwalenia
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w
mieście Stoczek Łukowski na 2022 rok

Uchwała Nr 232.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:24:19 | Data modyfikacji: 2022-01-28 07:45:09.
Uchwała Nr XXXIV/231/2022 w sprawie wyznaczenia
miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz określenia
regulaminu określającego zasady prowadzenia tego
handlu

Uchwała Nr 231.docx

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.75.2022 z dnia 8 marca 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:23:06 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/230/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 230.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:21:40 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/229/2022 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2022 rok

Uchwała Nr 229..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:20:48 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/228/2022 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Kulturalno - Oświatowej Rady
Miasta Stoczek Łukowski na 2022 rok

Uchwała Nr 228.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:19:41 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/227/2022 w sprawie uchwalenia
planu pracy Komisji Gospodarczo - Budżetowej Rady
Miasta Stoczek Łukowski na 2022 rok

Uchwała Nr 227.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:18:43 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/226/2022 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek
Łukowski na 2022 rok

Uchwała Nr 226.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:18:02 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIV/225/2022 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2022
rok

Uchwała Nr 225.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:17:02 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/224/2021 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr 224..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:28:41 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/223/2021 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

Uchwała Nr 223..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:28:00 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/222/2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 222;.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:27:26 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/221/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 221..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:26:53 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/220/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 220.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:26:20 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/219/2021 w sprawie ustalenia
regulaminu Targowiska „Mój Rynek” przy ulicy
Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 219.doc

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.42.2022 z dnia 15 lutego 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:25:38 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/218/2021 w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała Nr 218.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:24:51 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/217/2021 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 217.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:24:10 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 216.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:23:26 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXIII/215/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 215.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:22:22 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/214/2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 214,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:55:12 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/213/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 213,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:53:49 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/212/2021 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 212.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:52:09 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/211/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 211.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:51:03 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/210/2021 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030

Uchwała Nr 210.docx

Uchwała Nr 210 - załącznik.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:49:57 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/209/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad przyznawania i ustalenia
wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr 209.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:48:48 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/208/2021 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 208.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:47:04 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/207/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Stanisławowi Budzyńskiemu Tytułu
Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 207.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr 207.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:46:11 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/206/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Księdzu Biskupowi Adolfowi Piotrowi
Szelążkowi Tytułu Honorowy Obywatel Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 206.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr 206.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:44:09 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/205/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Aleksandrowi Świętochowskiemu
Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 205.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr 205.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:42:24 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/204/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Stanisławowi Wielgoskowi Tytułu
Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 204.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr 204.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:41:17 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/203/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Mieczysławowi Izdebskiemu Tytułu
Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 203.docx

Uzasadnienie do uchwały Nr 203.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:39:28 | Data modyfikacji: 2022-01-25 10:59:58.
Uchwała Nr XXXII/202/2021 w sprawie nadania
pośmiertnie Generałowi Józefowi Dwernickiemu
Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 202.docx

Uzasadnienie do uchwały Nr 202.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:38:10 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXXII/201/2021 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022

Uchwała Nr 201.doc

Uchwała Nr 201 - załącznik.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:36:27 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXXI/200/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 200.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-29 09:04:20 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXXI/199/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

.Uchwała Nr 199.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:47:06 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXXI/198/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 198.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:46:04 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/197/2021 w sprawie zaliczenia
drogi ul. Nowoprojektowanej do kategorii dróg
gminnych

.Uchwała Nr 197.rtf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:39:52 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/196/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 196..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:41:48 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/195/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 195..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:41:07 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/194/2021 w sprawie ustanowienia
tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski
oraz zasad i trybu nadawania tego tytułu

.Uchwała Nr 194.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:40:23 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/193/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

.Uchwała Nr 193.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:39:03 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/192/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 192.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:56 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/191/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 191.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:35 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/190/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

.Uchwała Nr 190.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:37:08 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXX/189/2021 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Stoczek
Łukowski na rok szkolny 2021/2022

.Uchwała Nr 189.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:36:16 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXIX/188/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2021

Uchwała Nr 188,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:54:37 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXIX/187/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 187,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:54:01 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/186/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
położonych w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 186..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:47:14 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/185/2021 w sprawie regulaminu
korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym
amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru)
położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 185.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:46:11 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/184/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 184.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:23:38 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/183/2021 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 183.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:22:42 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/182/2021 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 182.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:21:35 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVIII/181/2021 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski wotum
zaufania

Uchwała Nr 181..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-30 12:20:05 | Data modyfikacji: 2021-11-23 13:44:59.
Uchwała Nr XXVII/180/2021 zmianiająca uchwałę
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr 180,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:11:25 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/179/2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 179.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:11:14 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 178.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:10:38 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/177/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 177.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:10:11 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/176/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 176.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:09:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVII/175/2021 w sprawie
nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 175.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:09:14 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/174/2021 zmieniająca Akt o
utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 174.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:24:49 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/173/2021 zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego o nazwie
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 173.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:23:35 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/172/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na rok 2021

Uchwała Nr 172....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:22:24 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/171/2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 171....pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:21:40 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/170/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa
własności budynku

Uchwała Nr 170.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:17:12 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/169/2021 w sprawie zmiany Statutu
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 169.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:15:35 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXVI/168/2021 w sprawie ustanowienia i
zasad używania symboli miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 168.docx

Załącznik Nr 1,.pdf

Załącznik Nr 2,.pdf

Załącznik Nr 3,.pdf

Załącznik Nr 4a.pdf

Załącznik Nr 4b.pdf

Załącznik Nr 4c.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:14:25 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/167/2021 zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Spółdzielni Spocjalnej "MPGK
Stoczek Łukowski"

Uchwała Nr 167.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:18:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/166/2021 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 166..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:42:15 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/165/2021 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na teenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2021 r.

Uchwała Nr 165.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:41:32 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/164/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 164.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:41:09 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/163/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 163.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:40:42 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/162/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez
przetargu

Uchwała Nr 162.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:40:12 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/161/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako
lokal mieszkalny stanowiący własność Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 161.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:39:11 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/160/2021 w sprawie przekazania
petycji

Uchwała Nr 160.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:37:59 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXV/159/2021 z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek
Łukowski na 2021 rok

Uchwała Nr 159.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:37:09 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/158/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
"MPGK w Stoczku Łukowskim"

Uchwała Nr 158...docx

Załącznik do uchwały Nr 158.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:54:41 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/157/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr 157...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:22:08 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/156/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 156...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:20:33 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/155/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku zmieniająca Akt o utworzeniu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 155..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:19:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIV/154/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 154.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:18:04 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwały od Nr XXIV/149/2021 do Nr XXIV/153/2021 z
dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miasta oraz stałych Komisji Rady
Miasta

Uchwały od Nr 149 do Nr 153 - plany pracy Rady Miasta i stałych Komisji Rady Miasta.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:15:17 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/148/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała 148.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-16 08:06:02 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/147/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr 147..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:35:33 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/146/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 146...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:34:39 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/145/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 145..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:30:24 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/144/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę

Uchwała Nr 144..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:28:58 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/143/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 143.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:26:51 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/142/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 142..docx

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 142.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:24:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/141/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 141..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:22:20 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/140/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 140..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:20:43 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/139/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 139..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:18:59 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/138/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała Nr 138..doc

Załącznik do uchwały Nr 138.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:16:47 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXIII/137/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie ustanowienia roku 2021 "Rokiem
Obchodów Jubileuszu 475-lecia Nadania Praw
Miejskich dla Stoczka Łukowskiego"

Uchwała Nr 137.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:15:08 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXII/136/2020 z dnia 29 października
2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 136...doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:46:48 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXII/135/2020 z dnia 29 października
2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020
rok

Uchwała Nr 135...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:44:52 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/134/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 134.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:06:15 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/133/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr 133,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:21:17 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/132/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 132,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:20:31 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 30 września 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 131.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:19:23 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/130/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 130.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:45:51 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/129/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 129.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:45:07 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/128/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 128.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:44:29 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:06:23.
Uchwała Nr XX/127/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 127.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:42:20 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/126/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 126.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:40:10 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/125/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr 125.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:39:10 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/124/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 124.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:38:04 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/123/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 123.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:37:02 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/122/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 122.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:35:57 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/121/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 121.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:34:29 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:55:46.
Uchwała Nr XX/120/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 120.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:30:05 | Data modyfikacji: 2020-08-24 09:32:58.
Uchwała Nr XIX/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 119.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:27:24 | Data modyfikacji: 2020-08-24 09:32:58.
Uchwała Nr XIX/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Łukowie

Uchwała Nr 118.rtf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:20:55 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/117/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych

Uchwała Nr 117.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:06:07 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Mieście Stoczek Łukowski na
lata 2020 - 2022

Uchwała Nr 116..odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:03:21 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 115..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:02:16 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/114/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr 114.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:00:52 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta za 2019 r.

Uchwała Nr 113.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:59:12 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/112/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:00:41 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/111/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr 111.docx

Załącznik do uchwały Nr 111.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:59:56 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/110/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr 110.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:58:57 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/109/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek
opłaty za gospodarowaanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 109.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:57:41 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVIII/108/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

Uchwała Nr 108.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:56:06 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/107/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 107..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:14:30 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 106.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:13:56 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr 105..docx

Załącznik do uchwały nr 105.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:13:12 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora szkoły
prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 104..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:11:36 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/103/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w celu opracowania i
realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 -
2030.

Uchwała Nr 103..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:10:13 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/102/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 102..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:08:28 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała Nr XVII/101/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bedomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w 2020 roku

Uchwała Nr 101..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:06:53 | Data modyfikacji: 2020-06-26 12:42:12.
Uchwała N XVI/100/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie przystąpienia Miasta Stoczek Łukowski
do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego
oraz przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Radzyńskiego

Uchwała Nr 100.docx

Załącznik do uchwały Nr 100.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-02 09:21:42 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/99/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowych bez przetargu

Uchwała Nr 99.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:48:19 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/98/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 98.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:47:16 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XVI/97/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Mieście Stoczek
Łukowski na 2020 rok

Uchwała Nr 97.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:47:01 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie uznania rodzaju prowadzenia
działalności gospodarczej w postaci myjni
samochodowej za usługi uciążliwe, jednoznacznie
kolidujące z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną oraz wielorodzinną

Uchwała Nr 96.odt

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

.Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:51:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/95/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 95.docx

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 95 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Stoczek Łukowski.docx

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 95 - Inwentaryzacja bazowa Miasto Stoczek Łukowski.xlsm

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:49:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 94.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:40:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/93/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 93..RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:39:58 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XV/92/2020 z dnia 29 stycznia 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania i ustalenia wysokości diet dla
radnych

Uchwała Nr 92..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:37:56 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwały od Nr XV/87/2020 do Nr XV/91/2020 z dnia
29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miasta oraz stałych Komisji Rady
Miasta

Uchwały od Nr 87 do Nr 91.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:26:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 86..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:29:16 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 85..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:03:33 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 84..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:02:12 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 83..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:01:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr 82..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:00:04 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 81..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:59:20 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 80...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:58:49 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIV/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 79..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:58:12 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie przystąpienia Miasta Stoczek
Łukowski do Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Radzyńskiego

Uchwała Nr 78..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:07:24 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 77.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:41:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 76.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:41:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała Nr 75..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:40:31 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2020

Uchwała Nr 74..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:39:28 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XIII/73/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr 73..doc

.Program współpracy Miasta Stoczek Lukowski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:38:21 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 72..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-01 08:20:20 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 71..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-01 08:20:01 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/70/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 70..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:14:00 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/69/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 69.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:13:26 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/68/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 -
2023 do Sądu Rejonowego w Łukowie

Uchwała Nr 68..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:12:48 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XII/67/2019 z dnia 30 września 2019
roku w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego gimnazjum dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 67..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:11:54 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 17 września 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 66.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:11:23 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr XI/65/2019 z dnia 17 września 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:10:40 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 64.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:37:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 63.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:36:44 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/62/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 62.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:36:09 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/61/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 61.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:33:41 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/60/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania
kandydata na ławnika

Uchwała Nr 60..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:32:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr X/59/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 59.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:31:53 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/58/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 58.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:52:52 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 57.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:52:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 56.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:50:55 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 55.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:50:19 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/54/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na
uwzględnienie

Uchwała Nr 54.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:49:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 09:22:00.
Uchwała Nr IX/53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łukowskiemu

Uchwała Nr 53.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:42:03 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 52.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:40:34 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 51.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:39:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/50/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr 50.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:38:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr 49..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:36:41 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IX/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta za 2018 r.

Uchwała Nr 48.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:35:15 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 47.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:57:09 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 46..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:19:42 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 45..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:18:18 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 44.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:17:41 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 43.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:17:15 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 42.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:15:42 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/41/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 41.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:15:06 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VII/40/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości

Uchwała Nr 40.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:14:08 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr VI/39/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 39.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:06:26 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Stoczek
Łukowski do reprezentowania Miasta Stoczek
Łukowski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania

Uchwała Nr 38.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:03:16 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia opinii w zakresie włączenia
Gminy Stoczek Łukowski do okręgu rejestracji
stanu cywilnego właściwego dla Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 37.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:02:10 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 36..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:47:06 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek
Łukowski na 2019 rok

Uchwała Nr 35.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:46:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w
2019 roku

Uchwała Nr 34.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:45:33 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie ustalenia regulaminu Targowicy Miejskiej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 33.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:42:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/32/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 32.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:41:45 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 31.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:41:11 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr V/30/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 30.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:40:14 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej bez przetargu

Uchwała Nr 29.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:53:32 | Data modyfikacji: 2019-06-12 09:56:10.
Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Budżet miasta na 2019 rok..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:41:58 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:56.
Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 27.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:41:15 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:48.
Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie ustanowienia roku 2019 "Rokiem
Aleksandra Świętochowskiego"

Uchwała Nr 26.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:40:36 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:38.
Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 25.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:39:47 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:28.
Uchwała Nr IV/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 24.doc

Załącznik do uchwały nr 24.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:38:45 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:19.
Uchwała Nr IV/23/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie podjęcia apelu dotyczącego
utrzymania nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 23.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:37:44 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:54:04.
Uchwały od Nr IV/18/2019 do Nr IV/22/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku - plany pracy Rady Miasta i
stałych Komisji Rady Miasta

Uchwała Nr 18 - 22.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:24:19 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 17.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:34:53 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 16.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:34:13 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia udzielane w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr 15.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:33:26 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr 14.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:31:22 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta
oraz wyboru Przewodniczących Komisji

Uchwała Nr 13.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:27:17 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:53:55.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 12.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-06 09:42:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała nr 11.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:54:28 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2019

Uchwała Nr 10.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:53:18 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie powołania Skarbnika Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 9.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:52:15 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie odwołania Skarbnika Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 8.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:48 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 7.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:09 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 6.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:50:22 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta
Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr 5.doc

Załącznik do uchwały Nr 5.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:49:27 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczących
Komisji

Uchwała Nr 4.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:30:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Miasta, ustalenia przedmiotu
ich działania oraz liczby członków
poszczególnych Komisji

Uchwała Nr 3.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:27:19 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 2.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:54 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 1.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:16 | Data modyfikacji: 2018-12-06 09:42:25.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:19:16
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl