Ogłoszenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia składającego się z jednej studni zlokalizowanej na działce nr 940 w Mieście Stoczek Łukowski
2021-08-20 08:25:44
  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2021-08-18 14:18:25
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2020 rok
2021-05-28 08:02:22
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 5 marca 2021 roku o wyborze ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2021-03-05 10:32:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2021-01-29 09:52:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.120.7.2020 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek Łukowski
2020-12-14 13:11:21
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Stoczek Łukowski w związku z wystąpieniem stanu epidemii
2020-08-10 12:29:55
SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania ponownie wprowadzam ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Zalecam załat  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.120.4.2020 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek Łukowski
2020-08-06 11:42:57
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-11 08:50:51
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 lutego 2020 roku o wyborze ofert na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2020-02-24 12:24:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.46.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski
2020-01-28 13:20:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.45.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski
2020-01-28 13:20:24
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-07 10:09:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkoły szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski
2019-01-29 11:14:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2019-01-29 11:14:00
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku
2018-05-25 12:52:57
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie   ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku biblioteki do utworzenia centrum integracji społecznej i zagospodarowania rynku w mieście Stoczek Łukowski
2017-06-09 12:36:00
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku
2017-04-27 09:28:35
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiot  ...więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-03-16 14:27:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-28 12:30:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl