Ogłoszenia
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego 383/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku warsztatowo - biurowego na stację demontażu i miejsce przetwarzania pojazdów wraz z punktem skupu złomu oraz budowę zbiornika na ścieki przemysłowe zlokalizowanych w Stoczku Łukowskim przy ul. Kościelnej na działkach o nr ew. 621/1 i 163/1
2019-07-02 08:37:21
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-07 10:09:35
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019-04-26 07:57:28
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o wyborze oferty na realizację zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2019-03-18 12:26:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkoły szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski
2019-01-29 11:14:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski
2019-01-29 11:14:00
  ...więcej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 5 grudnia 2018 roku
2018-12-21 10:13:40
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku
2018-05-25 12:52:57
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie   ...więcej

Terminy rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019
2018-02-14 09:45:24
  ...więcej

Terminy rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019
2018-02-14 09:43:28
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o sprzedaży kotła węglowego
2017-11-30 12:55:32
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku biblioteki do utworzenia centrum integracji społecznej i zagospodarowania rynku w mieście Stoczek Łukowski
2017-06-09 12:36:00
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku
2017-04-27 09:28:35
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiot  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do przedszkola oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej
2017-04-12 11:40:17
  ...więcej

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NA 2017 ROK
2017-03-29 08:34:48
  ...więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-03-16 14:27:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-28 12:30:54
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV/127/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-27 08:35:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie włączenia Przedszkola w Stoczku Łukowskim do Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim
2017-02-27 08:35:01
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-24 09:38:16
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 28
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl