Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - mała elektrownia wodna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dministracyjnego - mała elektrownia wodna.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-25 08:14:17.
Obwieszczenie dotyczące opinii PGW Wody Polskie -
Budowa Zakładu Uboju i Przetwórstwa Indyka w
Stoczku Łukowskim

Obwieszczenie dotyczące opinii PGW Wody Polskie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:26:39.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - Zakład Drobiarski w Stasinie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 09:18:38.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Pozwolenie wodnoprawne, myjnia samochodowa..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-06 08:35:59.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - ulica Piaski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-01 11:16:35.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - DARKAN.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:57:00.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej - Zakład Drobiarski.pdf

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.pdf

Wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia karty informacyjnej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:36:06.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:36:06
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl