Informacje o wynikach przetargów

Informacje o wynikach przetargów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim" -
Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Informacja o wyborze najkorzytystniejszej oferty. Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:28:04.
Sprostowanie do informacji z dnia 28.08.2019 roku
znak IRL.271.2.4.2019 z otwarcia ofert w trybie
przetargu nieograniczonego dla zamówienia
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim"

Sprostowanie do informacji z dnia 28.08.2019 roku znak IRL.271.2.4.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-29 13:23:58.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim" -
Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Informacja z otwarcia ofert- Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-28 12:56:49 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o wyborze oferty – "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-24 18:27:38 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie Nr 662763-N-2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:35:00 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Unieważnienie postępowania - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Unieważnienie postępowania nr 654685-N z dnia 3 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-17 08:46:02 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:15:35 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w
mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr
585832-N-2018 z dnia 10 lipca2018 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10 lipca2018 roku

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:28:28 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia
10 lipca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert-Ogłoszenie nr 585832-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-25 11:19:41 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w
mieście Stoczek Łukowski" - ogłoszenie nr
575785-N-2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Unieważnienie postępowania. Ogłoszenie 575785-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:17:39 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 575207-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.

Unieważnienie postępowania. Ogłoszenie 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:15:08 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 575785-N-2018 z dnia
20 czerwca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek Łukowski. Ogłoszenie 575785-N-2018 z dnia 2018-06-20.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:24:24 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
575207-N-2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-05 11:20:46 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 556747-N-2018

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-19 08:07:37 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
556747-N-2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert. Ogłoszenie nr 556747-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-29 07:55:15 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn.
Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku
Łukowskim

Informacja o wyborze wykonawcy - Urządzenie siłowni zewnętrznej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:40:27 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:56:15 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 511093-N-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 511093-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:30:46 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
511093-N-2018

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie nr 511093-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:28:50 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 501083-N-2018

Informacja o unieważnieniu przetargu - ogłoszenie nr 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 10:25:32 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - Nr
501083-N-2018

Informacja z otwarcia ofert - Nr 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:48:18 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Ogłoszenie nr
602701-N-2017

Zakupy do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu „Szkoła mocnych fundamentów” Ogłoszenie nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-09 12:07:51 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część
informatyczna. Ogłoszenie nr 602701-N-2017

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie Nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:28:12 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Część informatyczna. Ogłoszenie nr
582214-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-17 13:44:13 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 3 część psychologiczno -
pedagogiczna ogłoszenie nr 553395-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - Ogłoszenie nr 553395-N-2017. Zadanie nr III.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:16:59 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 2 część przyrodnicza ogłoszenie nr
553395-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - Ogłoszenie nr 553395-N-2017. Zadanie nr II.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:16:24 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część I
informatyczna. Ogłoszenie nr 582214-N-2017

Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:23:59 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim_ -
ogłoszenie nr 577659-N-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 577659-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:22:31 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 1 część informatyczna ogłoszenie nr
572597-N-2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 11:27:05 | Data modyfikacji: 2019-08-28 12:57:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ogłoszenie nr 553395-N-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr II i zadanie nr III - ogłoszenie nr 553395-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:45:18 | Data modyfikacji: 2017-08-29 10:45:55.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów". Część I
informatyczna

Informacja z otwarcia ofert spisana w dniu 28 sierpnia 2017 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:06:58 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postępowania zadania
pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

Informacja o unieważnieniu postępowania - ogłoszenie nr 548804-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-21 09:23:27 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postepowania - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.
Zadanie nr 1 część informatyczna ogłoszenie nr
553395-N-2017

Unieważnienie postepowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-16 14:18:02 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakupy do Szkoły Podstawowej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu
nieograniczonego dla zamówienia "Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowanie nr 548804-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-27 12:03:29 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja o unieważnieniu postępowania zadania
pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:11:17 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie nr 532887-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:04:39 | Data modyfikacji: 2017-08-28 12:07:58.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim" - sprostowanie

Zawiadomienie o unieważnieniu - sprostowanie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-28 11:25:38 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja o unieważnieniu postępowania -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Informacja o unieważnieniu przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:41:59 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w
Stoczku Łukowskim

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa kanalizacji w ulicy Piłsudskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:40:01 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim"

ZAWIADOMIENIE.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:50:42 | Data modyfikacji: 2017-06-28 11:27:48.
Informacja o wyborze oferty - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 11:16:25 | Data modyfikacji: 2016-12-21 14:13:16.
Informacja o wyborze oferty - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:46:19 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:36:20 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpodaów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:25:27 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa ulicy
Polnej w Stoczku Łukowskim etap III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:33:19 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:46:47.
Protokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Polnej
w Stoczku Łukowskim - III etap

Protokól z otwarcia ofert - Budowa ulicy Polnej.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:08:39 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:21.
Informacja o wyborze oferty - Przebudowa
Przedszkola w Stoczku Łukowskim

Informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:33:43 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:29.
Data wprowadzenia: 2016-07-11 12:33:43
Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:29
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl