Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Decyzja zatwierdzająca taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Stoczek Łukowski

DECYZJA.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-12 09:06:32.
Wyniki badań wody pitnej

Wyniki badań wody pitnej - wrzesień 2018 r..pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 10 grudnia 2020 r..pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski - 2021 rok.pdf

Ocena obszarowa jakości wody w Mieście Stoczek Łukowski w 2020 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 26.11.2021 r..pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski z dnia 28 marca 2022 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 12.10.2022 r..pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 30 grudnia 2022 roku.pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski za 2022 rok.pdf

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 30 marca 2023 roku.pdf

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z przez ludzi dnia 9 maja 2023 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycja przez ludzi z dnia 25 września 2023 roku.pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 rok.pdf

Bieżąca ocena wody z dnia 24 września 2020 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 2 czerwca 2020 roku.pdf

Wyniki badań wody pitnej - październik 2018 r..pdf

Wyniki badań wody pitnej - substancje promieniotwórcze.pdf

Roczna ocena jakości wody.pdf

Ocena obszarowa jakości wody w Mieście Stoczek Łukowski w 2018 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 18 czerwca 2019 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 01.10.2019 r..pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 12 grudnia 2019 roku.pdf

Sprawozdanie z badań wody - 2019 rok.pdf

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 2-19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 marca 2020 roku.pdf

Sprawozdanie z badań wody z dnia 18 maja 2020 roku.pdf

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 8 maja 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:38:44.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - obowiązujące od 24 maja 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:58:16.
Data wprowadzenia: 2021-06-24 13:58:16
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl