Wybory samorządowe - 2024 r.

Wybory samorządowe - 2024 r.

Informacja dotycząca wyborów samorządowych 2024

Link do pobrania: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-31 15:03:18 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23
listopada 2023 roku w sprawie podania do
publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 326
Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w
województwie lubelskim

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:41:34 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r, Kodeks wyborczy.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-05 13:49:15 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 11:21:03 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:19:29 | Data modyfikacji: 2024-02-05 13:50:24.
Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 6
lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej w Łukowie w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:42:30 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 6 lutego 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:38:45 | Data modyfikacji: 2024-02-12 09:32:57.
Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:38:45
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl