Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych z terenu Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z
o.o. do cieku zlokalizowanego na działce 1184/2 w
Stoczku Łukowskim

Zawiadomienie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:28:35.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na usługe wodną tj. na pobór wód
podziemnych ze studni głębinowej na potrzeby
Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z o.o. w Stoczku
Łukowskim

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:01:02.
Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:01:02
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl