Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
-Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku
Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia
2020-09-04 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:24:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
548295-N-2020 z dnia 2020-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu -Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:28:35.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
541687-N-2020 z dnia 2020-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu -Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:09:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim
Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:54:25.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:17:00.
Ogłoszenie o prztargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy
Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Dwernickiego w Stoczku Łukowskim.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-24 07:59:43.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamowieniu -Ogłoszenie nr 521457-N-2020 z dnia 2020-03-09 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:12:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:26:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu- Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:10:48.
Ogłoszenie nr 540001854-N-2019 z dnia 07.01.2020
r. o zmianie ogłoszenia nr 500182N-2020 z dnia
07.01.2020 r. Rewitalizacja zdegradowanych
terenów miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. zmienione ogłoszeniem nr 540001854-N-2020 z dnia 07-01-2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:27:08.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 500182N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:23:09.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu- Ogłoszenie nr 638335-N-2019 z dnia 2019-12-30 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:25:59.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawy
w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole
– lepszy start w szkole” - Ogłoszenie nr
638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:33:45.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
na terenie miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:52:06.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr
540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019 Rewitalizacja
zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:22:26.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:59:17.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:37:22.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Ogłoszenie nr 662763-N-2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:26:41.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

Ogłoszenie nr 654685-N-2018 z dnia 2018-12-03.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:13:19.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia
10.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 585832-N-2018 z dnia 2018-07-10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:26:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Modernizacja dróg gminnych w mieście Stoczek
Łukowski - ogłoszenie nr 575785-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu-Nr 575785-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:04:09.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
575207-N-2018

ogłoszenie o zamówieniu-nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:19:19.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
556747-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu-556747-N-2018 z dnia 2018-05-11 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:00:08.
Zapytanie ofertowe - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Zapytanie ofertowe -siłownia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:22:05.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
511093-N-2018

ogłoszenie o zamówieniu nr 511093-N-2018 z dnia 2018-01-29 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:26:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
501083-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - 501083-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:23:56.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 602701-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602701-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:11:37.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 582214-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 582214-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:46:42.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - nr
577659-N-2017

ogłoszenie -577659-N-2017 z dnia 2017-08-25.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:10:10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów" -
ogłoszenie nr 572597-N-2017

ogłoszenie o zamówieniu - nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:05:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Zakupy
do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim w
ramach projektu "Szkoła Mocnych Fundamentów"

Ogłoszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:09:27.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim - IV przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu ( IV postępowanie)..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:45:01.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu (III postępowanie).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:02:58 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim.

Ogłoszenie o zamówieniu (II postępowanie).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 13:12:11 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:12:11 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla
WTZ w Stoczku Łukowskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:17:26 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w
Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:44:28 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Ogłoszenie o zamówieniu..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:11:15 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Budowa ulicy Polnej Nr
102577L w Stoczku Łukowskim - III etap

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA ULICY POLNEJ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:04:30 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:03:30.
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Przedszkola
w Stoczku Łukowskim

ogłoszenie o zamówieniu.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:51:49 | Data modyfikacji: 2016-11-22 10:05:00.
Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:51:49
Data modyfikacji: 2016-11-22 10:05:00
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl