Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf

Bilans jednostki budżetowej.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki .pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Informacja dodatkowa .pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl