Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans z wykonania budżetu jedostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.pdf

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r,.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r..pdf

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r..pdf

Bilans Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

Informacja dodatkowa Urzędu Miasta na dzień 31.12.2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:20:16 | Data modyfikacji: 2022-06-09 13:20:40.
Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r..pdf

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:22:23 | Data modyfikacji: 2022-06-09 13:21:00.
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:26:42 | Data modyfikacji: 2021-06-09 14:27:11.
Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf

Bilans jednostki budżetowej.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki .pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki .pdf

Informacja dodatkowa .pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50 | Data modyfikacji: 2021-06-09 14:27:33.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:14:50
Data modyfikacji: 2021-06-09 14:27:33
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl