Kierownicy jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Ewa Cizio - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Ewa Cizio - do 30 kwietnia 2024 roku,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:45:53.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Krystyna Salamonik - do 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:45:30 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:46:22.
Kinga Wypych - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Kinga Wypych - do 30 kwietnia 2024 roku..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:44:56 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:46:22.
Marcin Staniszewski - Kierownik Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Marcin Staniszewski - do 30 kwietnia 2024 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:44:20 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:46:22.
Izabela Śledź - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia

Izabela Śledź - 30 dni od dnia zatrudnienia.pdf

Korekta oświadczenia Izabeli Śledź - 30 dni od dnia zatrudnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:41:57 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:42:45.
Tomasz Drosio - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji dyrektora

Tomasz Drosio - oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji dyrektora.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-07 10:38:43 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:39:26.
Ewa Cizio - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Ewa Cizio - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:27:42 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:39:26.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Krystyna Salamonik - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:27:09 | Data modyfikacji: 2024-02-07 10:39:26.
Tomasz Drosio - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tomasz Drosio - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:25:42 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Marcin Staniszewski - Kierownik Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Marcin Staniszewski - do 30 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-28 11:25:00 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Kinga Wypych - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia

Kinga Wypych - 30 dni od dnia zatrudnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:00:46 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Bogdan Gołęgowski - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji kierownika

Bogdan Gołęgowski - z dniem zakończenia pełnienia funkcji kierownika.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:41:02 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Ewa Cizio - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia

Ewa Cizio - 30 dni od dnia zatrudnienia.pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-30 09:18:38 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji dyrektora

Wiesława Milczuk - z dniem zakończenia pełnienia funkcji dyrektora.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-04 12:22:28 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Bogdan Gołęgowski - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Bogdan Gołęgowski - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-29 08:34:43 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wiesława Milczuk - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:38:32 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:26:16.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Krystyna Salamonik - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:37:22 | Data modyfikacji: 2022-03-25 11:37:42.
Marcin Staniszewski - Kierownik Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Marcin Staniszewski - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:35:51 | Data modyfikacji: 2022-03-25 11:36:17.
Tomasz Drosio - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Drosio - do 30 kwietnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 11:35:16 | Data modyfikacji: 2022-04-29 13:27:40.
Bogdan Gołęgowski - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia

Bogdan Gołęgowski - 30 dni od dnia zatrudnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:11:22 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika WTZ

Ireneusz Stosio - z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika WTZ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-03 09:34:34 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wiesława Milczuk - do 30 kwietnia 2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-19 12:48:59 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Krystyna Salamonik - do 30 kwietnia 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-19 12:48:33 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Marcin Staniszewski - Kierownik Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Marcin Staniszewski - do 30 kwietnia 2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-19 12:48:01 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Ireneusz Stosio - do 30 kwietnia 2021 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-19 12:47:09 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:13:22.
Tomasz Drosio - P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Tomasz Drosio - 30 dni od dnia powołania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-09 09:22:02 | Data modyfikacji: 2021-04-09 09:23:02.
Urszula Perczyńska - P.o. Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Pulicznej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora MOK i MBP

Urszula Perczyńska - z dniem zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora MOK i MBP.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-09 09:16:12 | Data modyfikacji: 2021-04-09 09:18:00.
Urszula Perczyńska - P.o. Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Pulicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Urszula Perczyńska - 30 dni od dnia powołania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-09 09:16:01 | Data modyfikacji: 2021-04-09 09:16:57.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia Dyrektora MOK i MBP

Maciej Moreń - z dniem zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora MOK i MBP.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-14 11:16:09 | Data modyfikacji: 2021-04-09 09:16:57.
Marcin Staniszewski - P.o. Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Marcin Staniszewski - 30 dni od dnia powołania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:52:27 | Data modyfikacji: 2021-04-09 09:16:57.
Elżbieta Bombiak - P.o. Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika MZGK

Elżbieta Bombiak - z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika MZGK.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:57:23 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wiesława Milczuk - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:00:12 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Krystyna Salamonik - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:00:00 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Maciej Moreń - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:59:50 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ireneusz Stosio - do 31 maja 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:59:32 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Elżbieta Bombiak - Pełniąca obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia powołania

Elżbieta Bombiak - 30 dni od dnia powołania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:06:30 | Data modyfikacji: 2021-01-14 11:14:48.
Marcin Siwiński - Pełniący obowiązki
Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika

Marcin Siwiński - z dniem zakończenia pełnienia funkcji Kierownika.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:04:38 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Wiesława Milczuk - Dyrektor Zespołu Oświatowego

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wiesława Milczuk - do 30 kwietnia 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:01:51 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Krystyna Salamonik - Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Krystyna Salamonik - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:01:32 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Marcin Siwiński - Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Marcin Siwiński - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:01:09 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Ireneusz Stosio - Kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Ireneusz Stosio - do 30 kwietnia 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:00:37 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Maciej Moreń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Maciej Moreń - do 30 kwietnia 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:00:08 | Data modyfikacji: 2020-01-14 08:24:19.
Urszula Perczyńska - Pełniąca obowiązki
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Urszula Perczyńska - do 30 kwietnia 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:57:59 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:58:27.
Urszula Perczyńska - Pełniąca obowiązki
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Z dniem zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora

Urszula Perczyńska - z dniem zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:57:40 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:58:40.
Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:57:40
Data modyfikacji: 2019-05-07 10:58:40
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl