Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta

Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku
Łukowskim Regulaminu Zamówień Publicznych, do
których nie mają zastosowania przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych

Zarządzenie Nr 1 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:15:18.
Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim z
dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany
Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr 2 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:10:17.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:10:17
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl