Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-16 10:05:52.
Dokumentacja przetargowa - Budowa parku sportu w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.7.1.2024.

Dokumentacja przetargowa - Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim. IRL.271.7.1.2024.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-10 09:06:06.
Modyfikacja SWZ - Rozbudowa i przebudowa
istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r.

Modyfikacja SWZ- Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-07-01 14:30:26.
Wyjaśnienia do SWZ - Rozbudowa i przebudowa
istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.6.1.2024 r.

1. Wyjaśnienia do SWZ - Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-25 14:31:40.
Dokumentacja przetargowa - Rozbudowa i przebudowa
istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.6.1.2024 r.

Dokumentacja przetargowa. Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2024r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-17 10:09:20.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w
mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.5.1.2024r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Stoczku Łukowskim IRL.271.5.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-17 10:05:03.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek
Łukowski. IRL.271.4.1.2024r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia-Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-06-04 10:05:02.
Dokumentacja przetargowa - Budowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego w mieście Stoczek
Łukowski. IRL.271.5.1.2024r.

Dokumentacja przetargowa - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Stoczek Łukowski. IRL. 271.5.2024r.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-31 10:09:17.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa i przebudowa dróg w
mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024r.

Wyjasnienia do SWZ-Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-28 09:40:25.
Dokumentacja przetargowa - Budowa i przebudowa
dróg w mieście Stoczek Łukowski.
IRL.271.4.1.2024r.

Dokumentacja przetargowa.Budowa i przebudowa dróg w mieście Stoczek Łukowski. IRL.271.4.1.2024r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-20 10:59:01.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć
w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.3.1.2024

Kwota na sfinansowanie zamówienia -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-18 10:20:16.
II modyfikacja SWZ - Zakup wyposażenia i pomocy
do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Modyfikacja SWZ -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-13 14:13:53.
II wyjaśnienia do SWZ - Zakup wyposażenia i
pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku
w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

2. Wyjasnienia do SWZ -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-13 11:44:19.
Modyfikacja SWZ - Zakup wyposażenia i pomocy do
prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku
Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Modyfikacja SWZ -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-12 12:12:14.
Wyjaśnienia do SWZ - Zakup wyposażenia i pomocy
do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Wyjasnienia do SWZ -Zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-12 12:10:04.
Dokumentacja przetargowa - Zakup wyposażenia i
pomocy do prowadzenia zajęć w miejskim żłobku
w Stoczku Łukowskim. IRL.271.3.1.2024

Dokumentacja pzretargowa IRL.271.3.2024..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-07 12:32:54.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku
Łukowskim IRL.271.2.1.2024

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim IRL. 271.2.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-05 10:08:01.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa ul. 1 Maja
Nr 102575L w Stoczku Łukowskim IRL.271.2.1.2024

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa ul. 1 Maja Nr 102575L w Stoczku Łukowskim IRL. 271.2.1.2024..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-19 10:28:32.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia -
Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.1.1.2024

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL. 271.1.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 10:20:54.
Wyjaśnienia do SWZ-Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024.

Wyjasnienia do SWZ Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.1.1.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-15 11:46:35.
Dokumentacja przetargowa - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024

Dokumentacja przetargowa -Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.1.1.2024.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-11 12:03:29.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia -
Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.6.2.2023

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL. 271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-14 10:02:19.
Modyfikacja SWZ - Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Modyfikacja SWZ - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-11 08:42:30.
Wyjaśnienia do SWZ-Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023.

3. Wyjasnienia do SWZ Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-11 08:40:47.
Wyjaśnienia do SWZ-Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023.

2. Wyjasnienia do SWZ Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-08 12:27:46.
Wyjaśnienia do SWZ-Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Wyjasnienia do SWZ - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim IRL.271.6.2.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-08 09:11:29.
Dokumentacja przetargowa - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023

Dokumentacja przetargowa -Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.2.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-04 11:46:58.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia -
Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.6.1.2023

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-21 10:15:44.
Modyfikacja SWZ - Zakup sprzętu komunalnego dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023

Modyfikacja SWZ-Zakup sprzętu komunalnego d.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-15 09:46:02.
Dokumentacja przetargowa - Zakup sprzętu
komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023

Dokumentacja przetargowa -Zakup sprzętu komunalnego dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.6.1.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-13 13:51:25.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia -
Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m
Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia - Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-09 10:02:41.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
-Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim.
IRL.271.5.1.2023

Kwota na sfinansowanie zamówienia-zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:16:32.
Wyjaśnienia do SWZ - Zakup autobusu do przewozu
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023

Wyjasnienia do SWZ - Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-03 14:54:45.
Dokumentacja przetargowa - Zakup autobusu do
przewozu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023

Dokumantacja przetargowa -Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. IRL.271.5.1.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-31 10:34:26.
Dokumentacja przetargowa - Remont drogi gminnej
ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk”.

Dokumentacja przetargowa -Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m. Stoczek Łuk. IRL.271.4.2.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-25 09:56:52.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
"Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m
Stoczek Łuk”. - kwota wynosi 233 803,00zł
brutto

Informacja o kwocie-.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-11 10:23:26 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Dokumentacja przetargowa - Remont drogi gminnej
ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk”.

Dokumentacja przetargowa -Remont drogi gminnej ul. Krótka Nr 102 587L w m Stoczek Łuk. IRL.271.4.1.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-26 12:45:46 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr
114426L w m. Stoczek Łukowski IRL. 271.3.1.2023

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-09 10:04:20 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Informacja o kwocie na sfinansowanie
zamówienia-Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m.
Stoczek Łukowski - II etap IRL.271.2.1.2023

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski- II etap.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-04 10:29:43 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Dokumentacja przetargowa - Remont drogi gminnej
ul.Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek
Łukowski IRL. 271.3.1.2023

Dokumentacja przetargowa - Remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana Nr 114426L w m. Stoczek Łukowski. IRL. 271.3.1.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:03:06 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Dokumentacja przetargowa - Budowa drogi dz. nr
1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski - II etap.
IRL.271.2.1.2023

Dokumentacja przetargowa - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.2.1.2023.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-20 10:05:15 | Data modyfikacji: 2023-10-11 10:48:14.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem
4x4 dla OSP Stoczek Łukowski

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-353da3b0-d380-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-04-05 11:59:08 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-28 10:02:59 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa żłobka wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek
Łukowski

Wyjasnienia do SWZ -Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-24 08:48:17 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Budowa żłobka wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek
Łukowski

Dokumentacja przetargowa -Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w M. Stoczek Łukowski.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-13 10:02:58 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek
Łukowski IRL.271.6.1.2022

Kwota na sfinansowanie zamówienia - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.6.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-20 10:10:09 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Budowa drogi dz. nr
1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski
IRL.271.6.1.2022

Dokumentacja przetargowa - Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski IRL.271.6.1.2022.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-05 12:57:21 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg
taneczny

.Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-04 10:00:03 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Zadaszenie części
amfiteatru stanowiącego krąg taneczny

Dokumentacja przetargowa -Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny-IRL.271.5.1.2022.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-21 10:32:40 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku
Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Kwota na sfinansowanie zamówienia-.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-19 10:07:51 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Zmiana treści SWZ - Przebudowa ul. Kanałowej nr
102570L w Stoczku Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Zmiana treści SWZ- Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-14 13:36:30 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Modyfikacja SWZ - Przebudowa ul. Kanałowej nr
102570L w Stoczku Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Modyfikacja SWZ -Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-07 12:39:19 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Wyjaśnienia do SWZ - Przebudowa ul. Kanałowej nr
102570L w Stoczku Łukowskim - IRL.271.4.1.2022

Wyjasnienia-Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim IRL.271.4.1.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-07 12:37:42 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa ul.
Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -
IRL.271.4.1.2022

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa ul. Kanałowej nr 102570L w Stoczku Łukowskim -IRL.271.4.1.2022.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-04 09:38:00 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z
bieżną w m. Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia-Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski. IRL.271.2.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:22:56 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski IRL.271.1.2.2022..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-31 08:46:56 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
II Wyjaśnienia do SWZ - Budowa parku sportu -
boisko do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

II. Wyjasnienia do treści SWZ-Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski. IRL.271.2.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-29 13:49:41 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Modyfikacja SWZ - Budowa parku sportu - boisko do
piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek Łukowski

Modyfikacja SWZ - IRL. 271.2.2.2022-Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-29 10:24:09 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa parku sportu - boisko
do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Wyjasnienia do treści SWZ-Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski. IRL.271.2.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-29 10:22:47 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku
miejskim w m. Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia.,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:39:46 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Modyfikacja SWZ - Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście
Stoczek Łukowski Nr IRL.271.1.2.2022

Modyfikacja SWZ-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:37:35 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Wyjaśnienia do SWZ - Dostawa i montaż instalacji
fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście
Stoczek Łukowski Nr IRL.271.1.2.2022

Wyjaśnienia do SWZ - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-28 09:34:34 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski Nr IRL.271.1.2.2022

Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:17:39 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Budowa parku sportu -
boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek
Łukowski - IRL.271.2.2.2022

Dokumentacja przetargowa znak postępowania IRL.271.2.2.2022.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-17 10:16:02 | Data modyfikacji: 2023-04-05 12:00:39.
Dokumentacja przetargowa - Budowa ciągów
spacerowych i oświetlenia w parku miejskim w m.
Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa - Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:35:23 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa parku sportu - boisko
do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Wyjasnienia do treści SWZ...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:32:09 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z
bieżną w m. Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia-Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:17:56 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa parku sportu - boisko
do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Wyjasnienia do treści SWZ..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-28 13:11:29 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Modyfikacja SWZ - Budowa parku sportu - boisko do
piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek Łukowski

Modyfikacja SWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:50:14 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Wyjaśnienia do SWZ - Budowa parku sportu - boisko
do piłki nożnej z bieżną w m. Stoczek
Łukowski

Wyjasnienia do treści SWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:48:45 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Dokumentacja przetargowa - Budowa parku sportu -
boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek
Łukowski

Dokumentacja przetargowa - Budowa parku sportu - boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-17 11:09:31 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-10 13:21:33 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski.

Dokumentacja przetargowa-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w Mieście Stoczek Łukowski.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-10 13:19:13 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:36:16.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Odbiór i transport odpadów komunalnych na
terenie miasta Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia_odpady.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-16 12:53:51 | Data modyfikacji: 2021-12-16 12:55:17.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport odpadów komunalnych_2021

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:56:54 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
„Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku
Łukowskim”

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-18 11:39:09 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - „Przebudowa ul.
Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim”

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:11:58 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-23 13:24:52 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-22 11:33:10 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i
instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski

Kwota na sfinansowanie zamówienia..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-18 10:25:51 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż
instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych
w mieście Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w mieście Stoczek Łukowski.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-14 11:29:43 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia -
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku
Łukowskim

Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-12 12:33:07 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Termomodernizacja
budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa-Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:45:43 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - „Dostawa i montaż
wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum
Integracji Społecznej w Stoczku Łukowskim”

Dokumantacja przetargowa - Dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 761099-N-2020 z dnia.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:03:20 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 610739-N-2020 z dnia 2020-11-17 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:34:26 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa- Przebudowa targowiska
miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr
580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Dokumentacja przetargowa- Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Ogłoszenie nr 580391-N-2020 z dnia 2020-09-04 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:27:13 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z
dnia 2020-06-10

Dokumentacja przetargowa - Ogłoszenie nr 548295-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-10 11:30:53 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z
dnia 2020-05-20

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 541687-N-2020 z dnia 2020-05-20 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:12:22 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg
gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr
535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim Ogłoszenie nr 535470-N-2020 z dnia 2020-04-30 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:56:28 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Zapytanie nr 1 do SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych terenów. Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 10:04:38 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Ujednolicona dokumentacja przetargowa -
Rewitalizacja zdegradowanych terenów -
Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Pismo - Modyfikacja SIWZ -Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10 r..pdf

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..docx

2. Załacznik Nr 1A do SIWZ..zip

3. Załacznik Nr 1B do SIWZ...zip

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.docx

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ.DOC

6. Załącznik Nr 3A i 3B do SIWZ.XLS

7. Załącznik od Nr 4 do Nr 9 do SIWZ.DOC

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:03:28 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
530918-N-2020 z dnia 2020-04-10

Dokumentacja przetargowa Rewitalizacja Miasta.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:19:56 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ogłoszenie
nr 521457-N-2020 z dnia 09.03.2020 r.

SIWZ -Odbiór i zagospodarowanie odpadów.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:15:01 | Data modyfikacji: 2021-12-13 21:15:23.
Zapytanie nr 1 do SIWZ - Modernizacja
automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku
Łukowskim

Zapytania nr 1 do SIWZ - Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 08:18:19 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja
automatycznej stacji uzdatniania wody -
Ogłoszenie nr 504230-N-2020 z dnia 27.02.2020

Dokumentacja przetargowa -Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:28:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ- Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 503223-N-2020
z dnia 16.01.2020 r.

Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 13:34:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ogłoszenie
nr 503223-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.

Dokumantacja przetargowa - Ogłoszenie nr 503223-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.).doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:13:08 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
500182-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. zmienione
ogłoszeniem nr 540001854-N-2020 z dnia 07-01-2020

Dokumentacja przetargowa-Rewitalizacja zdegradowanych terenów Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:29:08 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu - Dostawy w
ramach projektu "Nasze przyjazne przedszkole -
lepszy start w szkole" - Ogłoszenie nr
638215-N-2019 z dnia 2019-12-23

Wyjaśnienia do SIWZ..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:44:58 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumantacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 638335-N-2019
z dnia 2019-12-30

Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport odpadów komunalnych..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:29:12 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Dostawy w ramach
projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy
start w szkole” - Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z
dnia 2019-12-23 r.

Dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie nr 638215-N-2019 z dnia 2019-12-23 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:36:41 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumantacja przetargowa - Odbiór i transport
odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 635023-N-2019
z dnia 2019-12-11 r.

Dokumentacja przetargowa - Odbiór i transport odpadów komunalnych. Ogłoszenie nr 635023-N-2019 z dnia 2019-12-11 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:54:21 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu Rewitalizacja
zdegradowanych terenów miasta

Wyjasnienia do SIWZ-1.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ-2.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:48:50 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych
terenów -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr
540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019

Modyfikacja SIWZ - Rewitalizacja zdegradowanych terenów -Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540248453-N-2019 z dnia 19-11-2019.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:23:56 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Rewitalizacja
zdegradowanych terenów - Ogłoszenie nr
617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Dokumentacja przetargowa-Rewitalizacja zdegradowanych terenów -Ogłoszenie nr 617476-N-2019 z dnia 2019-11-07 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-07 15:00:55 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa dróg
gminnych w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa -Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim -Ogłoszenie nr 584938-N-2019 z dnia 2019-08-12 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-12 12:39:07 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski" - ogłoszenie nr 662763-N-2018

SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ogłoszenie nr 662763-N-2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:30:31 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski"

SIWZ -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:15:29 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja dróg
gminnych w mieście Stoczek Łukowski -
ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 585832-N-2018 z dnia 10.07.2018 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 13:27:45 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Modernizacja dróg
gminnych w mieście Stoczek Łukowski -
ogłoszenie nr 575785-N-2018

Dokumantacja przetargowa - Ogłoszenie nr 575785-N-2018.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:08:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 575207-N-2018

Dokumantacja przetargowa -nr 575207-N-2018 z dnia 2018-06-20 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:21:15 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 556747 -N-2018

Dokumentacja przetargowa -Ogłoszenie nr 556747-N-2018 z dnia 2018-05-11 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:01:55 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Zapytanie ofertowe - Urządzenie siłowni
zewnętrznej w Stoczku Łukowskim

Zapytanie ofertowe- Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:23:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 511093 -N-2018

Dokumentacja przetargowa - nr 511093-N-2018 z dnia 2018-01-29 r..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 12:28:06 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 501083-N-2018

Dokumentacja przetargowa 501083-N-2018.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:27:04 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
602701-N-2017

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 602701-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-18 10:09:05 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
582214-N-2017

Dokumantacja przetargowa - do ogłoszenia nr 582214-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-01 13:48:46 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - ogłoszenie nr 577659-N-2017

Dokumentacja przetargowa - ogłoszenie nr 577659-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:11:28 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na zakupy do
Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 572597-N-2017

Wyjaśnienia do SIWZ - ogłoszenie nr 572597-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:45:12 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów" - ogłoszenie nr
572597-N-2017

Dokumantacja przetargowa - ogłoszenie nr 572597-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:07:35 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Zakupy do Szkoły Podstawowej w
Stoczku Łukowskim w ramach projektu "Szkoła
mocnych fundamentów"

modyfikacja SIWZ.pdf

Zadanie nr 1 - załacznik 5A do SIWZ_po pytaniach.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:50:37 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu na zakupy do
Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim -
ogłoszenie nr 553395-N-2017

Odpowiedzi do zapytania- do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:48:28 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Zakupy do Szkoły
Podstawowej w Stoczku Łukowskim w ramach projektu
"Szkoła mocnych fundamentów"

Dokumantacja przetargowa - Zakupy do Szkoły Podstawowej.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-02 13:11:36 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim - nr 548804-N-2017

Dokumentacja przetargowa - nr 548804-N-2017.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:47:57 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim

Dokumentacja przetargowa.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:05:34 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

modyfikacja SIWZ.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:04:51 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (II postępowanie).zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-30 13:15:20 | Data modyfikacji: 2020-03-09 08:18:51.
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Modyfikacja załącznika Nr 13 do SIWZ - czasowa organizacja ruchu na okres prowadzenia ruchu

modyfikacja SIWZ.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:13:14 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Stoczku
Łukowskim

Dokumentacja przetargowa - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego..zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:14:48 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia - „Dostawa samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych dla WTZ w Stoczku
Łukowskim

Modyfikacja SIWZ.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-12 11:32:57 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -
Dostawa samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla WTZ w Stoczku Łukowskim

SIWZ - Dostawa samochodu..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:58:07 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie miasta Stoczek
Łukowski

SIWZ - odbiór i zagospodarowanie.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:13:35 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Budowa ulicy Polnej w
Stoczku Łukowskim - III etap

SIWZ.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:37:20 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Dokumentacja przetargowa - Przebudowa Przedszkola
w Stoczku Łukowskim

Dokumantacja przetargowa.zip

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:53:19 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:14:05.
Data wprowadzenia: 2016-06-13 11:53:19
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl