Biuletyn Informacji Publicznej  WWW Miasta  stoczek-lukowski.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-09-30 10:10:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Protokoły z sesji Rady Miasta kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 10:10
Protokół Nr XL/2022 z obrad
Dodano Protokół Nr XL.docx  więcej >
2022-09-30 10:09:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 10:09
Imienny wykaz głosowania radn
Dodano Imienny wykaz głosowania radnych na XLI sesji Rady
Miasta w dniu 29 września 2022 roku.pdf  więcej >
2022-09-27 09:05:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-27 09:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta
Dodano Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września
2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  więcej >
2022-09-22 14:53:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 14:53
Zarządzenie Nr ORM.0050.145.2
Dodano Zarządzenie Nr ORM.0050.145.2022.pdf  więcej >
2022-09-22 14:52:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 14:52
Zarządzenie Nr ORM.0050.144.2
Dodano Zarządzenie Nr ORM.0050.144.2022.pdf  więcej >
2022-09-22 09:59:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 09:59
Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2
Dodano Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2022.pdf  więcej >
2022-09-22 09:56:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim, przy "Alei Clubu Weteranów Szos"

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 09:57
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Dodano .Załącznik nr 5 do Regulaminu.pdf  więcej >
2022-09-22 09:54:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim, przy "Alei Clubu Weteranów Szos"

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 09:54
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Dodano .Załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf  więcej >
2022-09-22 09:54:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim, przy "Alei Clubu Weteranów Szos"

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 09:54
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Dodano .Załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf  więcej >
2022-09-22 09:52:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim, przy "Alei Clubu Weteranów Szos"

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 09:53
Regulamin funkcjonowania, obs
Dodano Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego Chojniak w
Stoczku Łukowskim przy Alei Clu  więcej >
2022-09-15 08:21:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-15 08:21
Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2
Dodano Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2022.pdf  więcej >
2022-09-13 09:16:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet miasta

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 09:16
Budżet Miasta Stoczek Łukows
Dodano Uchwała Nr 264..pdf  więcej >
2022-09-13 09:16:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet miasta

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 09:16
Budżet Miasta Stoczek Łukows
Usunięto Uchwała Nr 264,.pdf  więcej >
2022-09-13 09:15:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Budżet miasta

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 09:15
Budżet Miasta Stoczek Łukows
Dodano Uchwała Nr 264,.pdf  więcej >
2022-09-13 09:00:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 09:00
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
Dodano Załącznik graficzny - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 732-3 w
Stoczku Łukowskim.pdf  więcej >
2022-09-13 09:00:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 09:00
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
Dodano Uzasadnienie do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr
732-3 w Stoczku Łukowskim..pdf  więcej >
2022-09-13 08:59:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 08:59
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
Dodano Projekt uchwały.pdf  więcej >
2022-09-13 08:59:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 08:59
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
Dodano Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w  więcej >
2022-09-06 07:59:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Gospodarka nieruchomościami

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-06 07:59
Ogłoszenie o przetargu ustnym
Dodano Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości - nieruchomość nr
783-1 przy ulicy Witosa.pdf  więcej >
2022-09-06 07:52:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Zagospodarowanie przestrzenne

Zbigniew Drosio
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-06 07:52
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
Dodano Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 września 2022
r..pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2869
następne >     100>>     300>>