> Uchwały Rady Miasta w kadencji 2024 - 2029

Uchwały Rady Miasta w kadencji 2024 - 2029

Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zmian budżetu
miasta na 2024 rok

Uchwala Nr 10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:46:32.
Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Uchwała Nr 9.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:45:58.
Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 8.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:45:20.
Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 7.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:44:51.
Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 6.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:44:08.
Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 5..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:43:33.
Uchwała Nr II/4/2024 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczącego
Komisji

Uchwała Nr 4.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-23 08:42:45.
Uchwała Nr I/3/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miasta oraz wyboru Przewodniczącego
Komisji

Uchwała Nr 3.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:08:29.
Uchwała Nr I/2/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 2..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:07:23.
Uchwała Nr I/1/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:06:43.
Data wprowadzenia: 2024-05-08 10:06:43
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl