Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziełek ewidencyjnych nr 1045,
1046, 1064 i części działki ewidencyjnej nr
1049 w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.pdf

Projekt planu.pdf

Projekt planu - rysunek.pdf

Uzasadnienie do projektu.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:08:37 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:09:19.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 783/1 w Stoczku Łukowskim

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 783-1 w Stoczku Łukowskim-1.jpg

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:56:20 | Data modyfikacji: 2022-12-13 08:56:49.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1002
i 1003 w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
odziaływania na środowisko

Link do spotkania - target='_blank'>https://meet.google.com/jts-mfxz-fzc

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 13 grudnia 2022 roku-1.jpg

Wyłożenie planu - projekt uchwały.pdf

Wyłożenie planu - uzasadnienie.pdf

Wyłożenie planu - mapa.pdf

Wyłożenie planu - prognoza.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:44:17 | Data modyfikacji: 2023-01-02 10:44:17.
Uchwała Nr XLII/276/2022 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki ewidencyjnej nr 732/3 w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 276.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276.tif

Załącznik Nr 2..pdf

Załącznik Nr 3..pdf

Zalacznik_Nr_4_APP.xml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-04 08:56:30 | Data modyfikacji: 2022-11-04 08:57:48.
Uchwała Nr XLII/275/2022 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 275..pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275.tif

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275.tif

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275.pdf

Załącznik nr 5.gml

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-03 10:12:15 | Data modyfikacji: 2022-11-03 10:13:56.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732/3
w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 września 2022 r..pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

Projekt uchwały.pdf

Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim..pdf

Załącznik graficzny - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-06 07:49:28 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:53.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w
Stoczku Łukowskim

OGŁOSZENIE - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-10 11:40:33 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:26.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek
Łukowski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski..pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski - tekst.pdf

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:40:14 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:58.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września
2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:02:55 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21.
Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:02:55
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl