Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05.
Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl