Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732/3
w Stoczku Łukowskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 września 2022 r..pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

Projekt uchwały.pdf

Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 732-3 w Stoczku Łukowskim..pdf

Załącznik graficzny - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 732-3 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-06 07:49:28 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:53.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w
Stoczku Łukowskim

OGŁOSZENIE - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w Stoczku Łukowskim.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-10 11:40:33 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:26.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek
Łukowski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski..pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski - tekst.pdf

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:40:14 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:51:58.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Stoczek Łukowski

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:31:05 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września
2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 września 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:02:55 | Data modyfikacji: 2022-09-06 07:50:21.
Data wprowadzenia: 2022-09-27 09:02:55
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl