Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto
Stoczek Łukowski

                                                                                  Stoczek Łukowski, dnia 01.12.2020 r.

G-G.6720.1.2020


OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Stoczek Łukowski

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stoczek Łukowski Uchwały Nr XVII/102/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Stoczek Łukowski.

Studium obejmować będzie obszar w granicach administracyjnych Gminy Miasto Stoczek Łukowski.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
                                                                                                 Marcin Sentkiewicz

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-01 08:42:19 | Data modyfikacji: 2020-12-01 08:43:12.
Data wprowadzenia: 2020-12-01 08:42:19
Data modyfikacji: 2020-12-01 08:43:12
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl