bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
PETYCJE strona główna 

Informacja dotycząca petycji składanych w 2023 roku

1. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości
prawnej dotyczącej transplantacji wśród
lokalnej społeczności

Skan petycji z dnia 21 lutego 2023 roku.pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 21 lutego 2023 roku.pdf

Informacja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:38:31.
2. Petycja w sprawie możliwości skorzystania
przez Urząd z darmowych rozwiązań proponowanych
przez sfery rządowe dotyczących bezpłatnego
BIP-u

Skan petycji z dnia 4 kwietnia 2023 r..pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 4 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:53:24 | Data modyfikacji: 2023-04-05 14:54:20.
3. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2023 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 08:30:29 | Data modyfikacji: 2023-04-05 14:54:20.

Zobacz:
 Informacje podstawowe .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2021 roku .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2022 roku .  Informacja dotycząca petycji składanych w 2023 roku . 
Data wprowadzenia: 2024-01-19 08:30:29
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl