> Informacja dotycząca petycji składanych w 2022 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2022 roku

1. Petycja w sprawie podjęcia wszelkich działań
niezbędnych do naprawy uchwały Nr XXIII/388/2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego
2021 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw

Skan petycji z dnia 14 lutego 2022 roku.pdf

Odpowiedź na petycję Nr ORM.52.1.2022.pdf

Uchwała Nr 239 Rady Miasta z dnia 24 marca 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-15 08:34:32.
2. Petycja w sprawie naprawy uchwały antysmogowej

Skan petycji z dnia 28 lutego 2022 roku.pdf

Odpowiedź na petycję Nr ORM.152.2.2022.pdf

Uchwała Nr 240 Rady Miasta z dnia 24 marca 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:55:34.
3. Petycja w sprawie obniżenia stawki Vat na
drewno opałowe

Skan petycji z dnia 22 czerwca 2022 roku.pdf

Pismo o przedłużenie rozpatrzenia petycji.pdf

Odpowiedź na petycję nr ORM.152.3.2022.pdf

Uchwała Nr 266 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-28 11:39:10.
4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2022 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-03 12:20:34.
Data wprowadzenia: 2023-01-03 12:20:34
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl