> Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku

1. Petycja w interesie publicznym dotycząca
opublikowania na stronie BIP wykazu wniosków o
udzielenie informacji publicznej zawierającego
pełną treść wniosków oraz pełną tresć
odpowiedzi na te wnioski złożona w dniu 12
czerwca 2019 roku.

Wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

SKAN PETYCJI Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU.pdf

Odpowiedź na petycję.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:53:24 | Data modyfikacji: 2019-08-23 07:51:44.
2. Petycja w interesie publicznym dotycząca
wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, wyznaczenia w urzędzie osoby
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki,
wpprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń
wspomnianej polityki oraz ustanowienia
konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów.

Wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Skan petycji z dnia 21 sierpnia 2019 roku.pdf

Odpowiedź na petycję..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-23 07:55:08 | Data modyfikacji: 2019-08-23 07:55:37.
3. Petycja dotycząca dokonania analizy -
możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Skan petycji z dnia 15 października 2019 roku.pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 15 października 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:38:32 | Data modyfikacji: 2019-08-23 07:55:37.
4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2019 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:46:26 | Data modyfikacji: 2019-08-23 07:55:37.
Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:46:26
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl