> Informacja dotycząca petycji składanych w 2023 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2023 roku

1. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości
prawnej dotyczącej transplantacji wśród
lokalnej społeczności

Skan petycji z dnia 21 lutego 2023 roku.pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 21 lutego 2023 roku.pdf

Informacja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:38:31.
2. Petycja w sprawie możliwości skorzystania
przez Urząd z darmowych rozwiązań proponowanych
przez sfery rządowe dotyczących bezpłatnego
BIP-u

Skan petycji z dnia 4 kwietnia 2023 r..pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 4 kwietnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:53:24 | Data modyfikacji: 2023-04-05 14:54:20.
3. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2023 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-19 08:30:29 | Data modyfikacji: 2023-04-05 14:54:20.
Data wprowadzenia: 2024-01-19 08:30:29
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl