> Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2018
roku
  1. Petycja w sprawie stosowania procedur zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożona w dniu 13 marca 2018 roku.

          Wnoszący petycję nie wyraził zgody na podanie swoich danych osobowych.

SKAN PETYCJI..pdf

SKAN ODPOWIEDZI NA PETYCJĘ.pdf

SKAN PETYCJI W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.pdf

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf

SKAN PETYCJI - UZUPEŁNIENIE DO POPRZEDNIO ZGŁOSZONEJ PETYCJI.pdf

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:20:18 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:28:54.
Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:20:18
Data modyfikacji: 2018-03-27 13:28:54
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl