> Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku

Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku

1. Petycja w sprawie wykorzystywania internetu i
informatyzacji w działaniach gminy, szkół i
pomocy społecznej w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
i używek

Wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Skan petycji z dnia 13 lipca 2020 roku.pdf

Odpowiedź na petycję Nr ORM.152.1.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-17 12:23:58 | Data modyfikacji: 2020-07-17 12:45:20.
2. Petycja w sprawie przekazania do szkół oferty
programu edukacyjnego "Przygotujmy lepszy świat"

Skan petycji z dnia 7 sierpnia 2020 roku.pdf

Odpowiedź na petycję Nr ORM.152.2.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 13:32:49 | Data modyfikacji: 2020-07-17 12:45:20.
3. Petycja w sprawie równego traktowania osób
przez władze publiczne

Wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Skan petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku.pdf

Odpowiedź na petycję Nr ORM.152.3.2020.pdf

Uchwała Rady Miasta z dnia 18 marca 2021 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-11 08:33:52 | Data modyfikacji: 2020-12-11 08:35:39.
4. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w
2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:20:01 | Data modyfikacji: 2020-12-11 08:35:39.
Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:20:01
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl