> WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wykazu pracowników pełniących
funkcję publiczną, ich stanowisk, wykształcenia
oraz wynagrodzenia

Wniosek Nr ORM.1431.1.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.1.2020..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-13 11:25:11.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie realizowanej inwestycji budowy myjni
samochodowej zlokalizowanej przy ulicy
Świetochowskiego w Stoczku Łukowskim

Wniosek Nr ORM.1431.2.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek nr ORM.1431.2.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-13 11:26:27.
3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie badania jakości powietrza

Wniosek Nr ORM.1431.3.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.3.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 09:34:05.
4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie uchwały antysmogowej

Wniosek Nr ORM.1431.4.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.4.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-03 13:02:22.
5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie świadczenia usług Inspektora Ochrony
Danych

Wniosek Nr ORM.1431.5.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek.pdf

UMOWA na 2019 rok.pdf

UMOWA na 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:39:39.
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie stanowiska Zastępcy Burmistrza oraz
zastępstwa za Sekretarza Miasta

Wniosek Nr ORM.1431.6.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.6.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-26 12:00:47 | Data modyfikacji: 2020-03-05 08:47:43.
7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie sposobu i skutków wykonywania zadania
"opieka nad bezdmonymi zwierzętami i ich
wyłapywanie"

Wniosek Nr ORM.1431.7.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.7.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-05 08:48:52 | Data modyfikacji: 2020-03-05 08:47:43.
8. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wysokości ceny za zakup energii
elektrycznej

Wniosek Nr ORM.1431.8.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.8.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-11 10:51:33 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
9. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie kontroli schroniska zwierząt

Wniosek Nr ORM.1431.9.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.9.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:58:57 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wskazania lokalizacji istniejącej sieci
drenażowej

Wniosek Nr ORM.1431.10.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.10.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:43:34 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)

Wniosek Nr ORM.1431.11.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.11.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-31 14:00:30 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie prowadzonych postępowań
administracyjnych dot. decyzji środowiskowych
oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Wniosek Nr ORM.1431.12.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.12.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 07:58:56 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie uzupełnienia informacji w sprawie
uzgodnienia warunków technicznych dla przyłączy
wodno - kanalizacyjnych do terenu nieruchomości,
na której realizowana jest inwestycja w zakresie
samoobsługowej myjni samochodowej przy ulicy
Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim

Wniosek Nr ORM.1431.13.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr 1431.13.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-16 13:38:20 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie infrastruktury rowerowej

Wniosek Nr ORM.1431.14.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek ORM.1431.14.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 08:15:16 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
15. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
czy zostały przekazane Poczcie Polskiej SA
informacje o wyborcach

Wniosek Nr ORM.1431.15.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.15.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-28 09:18:55 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
16. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie energii elektrycznej

Wniosek Nr ORM.1431.16.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.16.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:03:01 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zamówień publicznych

Wniosek Nr ORM.1431.17.2020.docx

Odpowiedź na wniosek Nr ORM1431.17.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-11 08:03:26 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
18. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie budżetu obywatelskiego

Wniosek Nr ORM.1431.18.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek ORM.1431.18.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-21 07:54:26 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
19. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zasad funkcjonowania organów władzy
publicznej, polityce władz, danych publicznych,
majątku publicznym.

Wniosek Nr ORM.1431.19.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-22 07:49:08 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
20. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie szkolnictwa zawodowego

Wniosek Nr ORM.1431.20.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.20.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-03 08:31:52 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
21. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie audytu strony internetowej miasta

Wniosek Nr ORM.1431.21.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.21.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:01:27 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
22. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek Nr ORM.1431.22.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.22.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:03:29 | Data modyfikacji: 2020-03-11 10:52:05.
23. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wykorzystania środków na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych i
narkomanii

Wniosek Nr ORM.1431.23.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.23.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-17 12:20:00 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
24. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie opracowania dokumentu strategicznego dla
jednostki samorządu

Wniosek Nr ORM.1431.24.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.24.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-20 07:58:54 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie usług Inspektora Ochrony Danych

Wniosek Nr ORM.1431.25.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.25.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 08:45:49 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie programu ochrony zabytków

Wniosek Nr ORM.1431.26.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.26.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 09:04:13 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
27. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie napisów przy dodawanych do stron
internetowych filmach

Wniosek Nr ORM.1431.27.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.27.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:09:36 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
28. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie audytu stron internetowych

Wniosek Nr ORM.1431.28.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.28.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:10:12 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
29. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie podmiotu dostarczającego system
informacji prawnej

Wniosek Nr ORM.1431.29.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.29.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:30:54 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
30. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie informacji o dofinansowaniu do
instalacji fotowoltaicznej

Wniosek Nr ORM.1431.30.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.30.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-08 10:20:58 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
31. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie świadczenia obsługi prawnej, usług
IOD, audytu wewnętrznego, audytu bezpieczeństwa
informacji

Wniosek Nr ORM.1431.31.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.31.2020.pdf

Umowa - radca prawny.pdf

UMOWA na 2020 rok - IOD.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-09 14:17:54 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
32. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wykazu mieszkańców, rejestru
wyborców, ewidencji ludności

Wniosek Nr ORM.1431.32.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.32.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:39:33 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie kosztów funkcjonowania urzędu

Wniosek Nr ORM.1431.33.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-18 08:20:02 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
34. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie cyfryzacji gmin

Wniosek Nr ORM.1431.34.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.34.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-28 11:31:01 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
35. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zarządzania budynkami i lokalami
mieszkalnymi

Wniosek Nr ORM.1431.35.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.35.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-29 10:31:47 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
36. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie odławianych zwięrząt a następnie
oddanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wniosek Nr ORM.1431.36.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.36.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-14 13:33:53 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
37. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie cmentarzy żydowskich

Wniosek Nr ORM.1431.37.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.37.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-20 13:09:25 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
38. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie liczby podmiotów uiszczających
podatek od nieruchomości zajętych na cele
kolejowe

Wniosek Nr ORM.1431.38.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.38.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-17 17:47:02 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący drogi gminnej - ulica Wiśniowa

Wniosek Nr ORM.1431.39.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.39.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-17 17:47:45 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:55:24.
40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie terenów jakimi dysponuje gmina

Wniosek Nr ORM.1431.40.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.40.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-21 07:44:19 | Data modyfikacji: 2020-12-21 07:44:41.
41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Wniosek Nr ORM.1431.41.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.41.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-22 08:11:04 | Data modyfikacji: 2020-12-21 07:44:41.
42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie przekazania operatorowi wyznaczonemu do
przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych danych
ze spisu wyborców

Wniosek Nr ORM.1431.42.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.42.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-28 07:48:40 | Data modyfikacji: 2020-12-21 07:44:41.
43. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie nieskutecznego opublikowania
Zarządzenia Burmistrza Miasta

Wniosek Nr ORM.1431.43.2020.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.43.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:45:22 | Data modyfikacji: 2020-12-21 07:44:41.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:45:22
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl