Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:18:25.
Data wprowadzenia: 2021-08-18 14:18:25
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl