L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Regulamin korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru) położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski 0
2Informacje podstawowe0
3Zarządzenia Burmistrza Miasta 0
4Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku0
5WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0
6WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok0
7Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski0
8Sprawozdania finansowe0
9Dostęp dla osób niepełnosprawnych0
10Akty Prawa Miejscowego0
11Komisja Kulturalno - Oświatowa0
12Komisja Gospodarczo - Budżetowa0
13Raport o stanie Miasta Stoczek Łukowski0
14Gospodarka odpadami0
15Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0
16Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku0
17Platforma eZamawiający0
18WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok0
19Informacja dotycząca petycji składanych w 2021 roku0
20DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI0
21Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego0
22Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku0
23WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok0
24Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim0
25Rejestry i ewidencje0
26OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH0
27Komisja Skarg, Wniosków i Petycji0
28Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta0
29TRANSMISJA OBRAD RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI0
30Działalność gospodarcza0
31Urząd Stanu Cywilnego0
32Ewidencja ludności0
33Załatwianie spraw0
34Jednostki organizacyjne miasta0
35Instrukcja obsługi0
36Redakcja Biuletynu0
37Wyszukiwarka0
38Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Miasto Stoczek Łukowski0
39Regulamin organizacyjny0
40Statut Gminy0
41Komisje Rady Miasta0
42Rada Miasta0
43Inwestycje0
44Dowody osobiste0
45Rejestr wyborców0
46Budżet miasta0
47NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 R.0
48Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków0
49Skrzynka Podawcza 20
50Skrzynka Podawcza0
51Zagospodarowanie przestrzenne0
52Protokoły z sesji Rady Miasta0
53Komisja Rewizyjna0
54Lista kart informacyjnych opublikowanych przez urząd na Ekoportalu0
55Wykaz telefonów0
56PETYCJE0
57Drogownictwo0
58Podstawowe Dane Jednostki:0

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl