L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI0
2WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0
3WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok0
4Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski0
5Sprawozdania finansowe0
6Dostęp dla osób niepełnosprawnych0
7Akty Prawa Miejscowego0
8Komisja Kulturalno - Oświatowa0
9Komisja Gospodarczo - Budżetowa0
10Raport o stanie Miasta Stoczek Łukowski0
11TRANSMISJA OBRAD RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI0
12Działalność gospodarcza0
13Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku0
14Zarządzenia Burmistrza Miasta 0
15Informacje podstawowe0
16Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego0
17Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku0
18WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok0
19Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim0
20Rejestry i ewidencje0
21OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH0
22Komisja Skarg, Wniosków i Petycji0
23Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta0
24Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku0
25Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0
26Gospodarka odpadami0
27Budżet miasta0
28Nabory na wolne stanowiska urzędnicze0
29POWSZECHNY SPIS ROLNY 20200
30Ewidencja ludności0
31Załatwianie spraw0
32Jednostki organizacyjne miasta0
33Instrukcja obsługi0
34Redakcja Biuletynu0
35Wyszukiwarka0
36Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Miasto Stoczek Łukowski0
37Regulamin organizacyjny0
38Statut Gminy0
39Komisje Rady Miasta0
40Rada Miasta0
41Urząd Stanu Cywilnego0
42Inwestycje0
43Dowody osobiste0
44Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków0
45Skrzynka Podawcza 20
46Skrzynka Podawcza0
47Zagospodarowanie przestrzenne0
48Protokoły z sesji Rady Miasta0
49Komisja Rewizyjna0
50Lista kart informacyjnych opublikowanych przez urząd na Ekoportalu0
51Wykaz telefonów0
52PETYCJE0
53Drogownictwo0
54Rejestr wyborców0
55Podstawowe Dane Jednostki:0

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl