L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim, przy "Alei Clubu Weteranów Szos"0
2Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta0
3Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku0
4Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0
5Gospodarka odpadami0
6Informacje podstawowe0
7Zarządzenia Burmistrza Miasta 0
8Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku0
9Informacja dotycząca petycji składanych w 2022 roku0
10WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok0
11Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski0
12Sprawozdania finansowe0
13Dostęp dla osób niepełnosprawnych0
14Akty Prawa Miejscowego0
15Komisja Skarg, Wniosków i Petycji0
16OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH0
17Ochrona środowiska0
18Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie targowiska "Mój Rynek" przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim 0
19Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych 0
20Regulamin korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru) położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski 0
21Platforma eZamawiający0
22WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok0
23Informacja dotycząca petycji składanych w 2021 roku0
24DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI0
25Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego0
26Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku0
27WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok0
28Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim0
29Rejestry i ewidencje0
30Komisja Kulturalno - Oświatowa0
31Komisja Gospodarczo - Budżetowa0
32Raport o stanie Miasta Stoczek Łukowski0
33Inwestycje0
34Urząd Stanu Cywilnego0
35Ewidencja ludności0
36Załatwianie spraw0
37Jednostki organizacyjne miasta0
38Instrukcja obsługi0
39Redakcja Biuletynu0
40Wyszukiwarka0
41Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Miasto Stoczek Łukowski0
42Regulamin organizacyjny0
43Statut Gminy0
44Komisje Rady Miasta0
45Rada Miasta0
46Dowody osobiste0
47Rejestr wyborców0
48TRANSMISJA OBRAD RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI0
49Działalność gospodarcza0
50Budżet miasta0
51Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków0
52Skrzynka Podawcza 20
53Skrzynka Podawcza0
54Zagospodarowanie przestrzenne0
55Protokoły z sesji Rady Miasta0
56Komisja Rewizyjna0
57Lista kart informacyjnych opublikowanych przez urząd na Ekoportalu0
58Wykaz telefonów0
59PETYCJE0
60Drogownictwo0
61Podstawowe Dane Jednostki:0

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl