L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego0
2WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok0
3Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski0
4Sprawozdania finansowe0
5Dostęp dla osób niepełnosprawnych0
6Akty Prawa Miejscowego0
7Komisja Kulturalno - Oświatowa0
8Komisja Gospodarczo - Budżetowa0
9Raport o stanie Miasta Stoczek Łukowski0
10TRANSMISJA OBRAD RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI0
11Działalność gospodarcza0
12Budżet miasta0
13WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0
14Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku0
15Zarządzenia Burmistrza Miasta 0
16Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku0
17WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok0
18Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim0
19Rejestry i ewidencje0
20OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH0
21Komisja Skarg, Wniosków i Petycji0
22Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta0
23Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku0
24Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0
25Gospodarka odpadami0
26Informacje podstawowe0
27Nabory na wolne stanowiska urzędnicze0
28POWSZECHNY SPIS ROLNY 20200
29Ewidencja ludności0
30Załatwianie spraw0
31Jednostki organizacyjne miasta0
32Instrukcja obsługi0
33Redakcja Biuletynu0
34Wyszukiwarka0
35Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Miasto Stoczek Łukowski0
36Regulamin organizacyjny0
37Statut Gminy0
38Komisje Rady Miasta0
39Rada Miasta0
40Urząd Stanu Cywilnego0
41Inwestycje0
42Dowody osobiste0
43Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków0
44Skrzynka Podawcza 20
45Skrzynka Podawcza0
46Zagospodarowanie przestrzenne0
47Protokoły z sesji Rady Miasta0
48Komisja Rewizyjna0
49Lista kart informacyjnych opublikowanych przez urząd na Ekoportalu0
50Wykaz telefonów0
51PETYCJE0
52Drogownictwo0
53Rejestr wyborców0
54Podstawowe Dane Jednostki:0

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl