L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Regulamin korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru) położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowski 0
2Gospodarka odpadami0
3Informacje podstawowe0
4Zarządzenia Burmistrza Miasta 0
5Informacja dotycząca petycji składanych w 2019 roku0
6WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok0
7Interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski0
8Sprawozdania finansowe0
9Dostęp dla osób niepełnosprawnych0
10Akty Prawa Miejscowego0
11Komisja Kulturalno - Oświatowa0
12Komisja Gospodarczo - Budżetowa0
13Raport o stanie Miasta Stoczek Łukowski0
14Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych0
15Informacja dotycząca petycji składanych w 2018 roku0
16Platforma eZamawiający0
17WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok0
18Informacja dotycząca petycji składanych w 2021 roku0
19DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI0
20Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego0
21Informacja dotycząca petycji składanych w 2020 roku0
22WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2020 rok0
23Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku Łukowskim0
24Rejestry i ewidencje0
25OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH0
26Komisja Skarg, Wniosków i Petycji0
27Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta0
28TRANSMISJA OBRAD RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI0
29Działalność gospodarcza0
30Budżet miasta0
31Urząd Stanu Cywilnego0
32Ewidencja ludności0
33Załatwianie spraw0
34Jednostki organizacyjne miasta0
35Instrukcja obsługi0
36Redakcja Biuletynu0
37Wyszukiwarka0
38Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Miasto Stoczek Łukowski0
39Regulamin organizacyjny0
40Statut Gminy0
41Komisje Rady Miasta0
42Rada Miasta0
43Inwestycje0
44Dowody osobiste0
45NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 R.0
46Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków0
47Skrzynka Podawcza 20
48Skrzynka Podawcza0
49Zagospodarowanie przestrzenne0
50Protokoły z sesji Rady Miasta0
51Komisja Rewizyjna0
52Lista kart informacyjnych opublikowanych przez urząd na Ekoportalu0
53Wykaz telefonów0
54PETYCJE0
55Drogownictwo0
56Rejestr wyborców0
57Podstawowe Dane Jednostki:0

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl