Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr ORM.120.11.2021 Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 5 marca 2021 r. w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Miasta Stoczek Łukowski

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:12:02 | Data modyfikacji: 2021-03-12 08:12:24.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Regulamin Urzędu Miasta.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:36:05 | Data modyfikacji: 2021-03-12 08:12:24.
Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:36:05
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl