> WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2019 rok

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie projektu planu zagospodarowania
przestrzennego, ilości zatrudnionych kobiet i
mężczyzn oraz liczby komputerów/tabletów

Wniosek Nr ORM.1431.1.2019..pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.1.2019..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:55:08 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:06:56.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie działalności marketingowej i
promocyjnej Urzędu Miasta

Wniosek Nr ORM.1431.2.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:01:23 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:04.
3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie archiwum zakładowego

Wniosek Nr ORM.1431.3.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.3.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:52:05 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:11.
4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie audytu wewnętrznego

Wniosek Nr ORM.1431.4.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:56:02 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:19.
5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie programu gospodarki odpadami
azbestowymi

Wniosek Nr ORM.1431.5.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.5.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:59:37 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:27.
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest

Wniosek Nr ORM.1431.6.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.6.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:06:33 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:35.
7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie wykonywania zadań Inspektora Ochrony
Danych

Wniosek Nr ORM.1431.7.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.7.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:10:40 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:43.
8. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie emitowania obligacji

Wniosek Nr ORM.1431.8.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:15:36 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:50.
9. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie świadczenia usług Inspektora Ochrony
Danych

Wniosek Nr ORM.1431.9.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.9.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:25:26 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:07:58.
10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie cyfrowych usług publicznych

Wniosek Nr ORM.1431.10.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.10.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:27:12 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:05.
11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie Ochrony Inspektora Danych

Wniosek Nr ORM.1431.11.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.11.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:31:32 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:16.
12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie utworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego

Wniosek Nr ORM.1431.12.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.12.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:34:47 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:24.
13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie udostępnienia kopii faktur za dostawę
gazu

Wniosek Nr ORM.1431.13.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.13.2019.pdf

Rachunki - Urząd Miasta.pdf

Rachunki - Zespół Oświatowy.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:40:20 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:31.
14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie wniosków dyrektorów szkół o
udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na
zakup pomocy dydaktycznych składanych w ramach
Rządowego programu "Aktywna Tablica"

Wniosek Nr ORM.1431.14.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.14.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 11:48:53 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:40.
15. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie profilu na Facebooku i Twitterze

Wniosek Nr ORM.1431.15.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.15.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:04:24 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:54.
16. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie nakładów pieniężnych poniesionych
na zakup nowych nasadzeń drzew w roku 2018

Wniosek Nr ORM.1431.16.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.16.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:13:14 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:54.
17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji
Publicznej

Wniosek Nr ORM.1431.17.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.17.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:16:00 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:54.
18. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie audytu wewnętrznego

Wniosek Nr ORM.1431.18.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.18.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:26:19 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:08:54.
19. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora
Ochrony Danych

Wniosek Nr ORM.1431.19.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.19.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:44:40 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
20. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczące ferm norek

Wniosek Nr ORM.1431.20.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.20.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:01:23 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
21. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie programów komputerowych służących
do obsługi głosowania oraz edytorze
legislacyjnym służącym do przygotowania uchwał
do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Wniosek Nr ORM.1431.21.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.21.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:07:09 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
22. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony
Danych

Wniosek Nr ORM.1431.22.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.22.2019.pdf

UMOWA.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:26:45 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
23. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony
Danych

Wniosek Nr ORM.1431.23.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.23.2019.pdf

UMOWA - 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:22:17 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
24. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie konsultacji społecznych w sprawie
nowelizacji MEGAustawy

Wniosek Nr ORM.1431.24.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.24.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-12 12:12:37 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie współpracy z innymi podmiotami

Wniosek Nr ORM.1431.25.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-12 12:13:11 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie raportu o stanie gminy

Wniosek Nr ORM.1431.26.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.26.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-16 07:54:32 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
27. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie audytu wewnętrznego w zakresie
bezpieczeństwa informacji

Wniosek Nr ORM.1431.27.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.27.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:52:25 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
28. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zgłaszanych wniosków lub informacji na
temat podejmowanych działań mających na celu
uzyskanie odszkodowania za utratę wartości
gruntu

Wniosek Nr ORM.1431.28.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.28.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-22 14:43:55 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
29. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie edukacji mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci, jak bezpiecznie korzystać z
bezprzewodowych urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne

Wniosek Nr ORM.1431.29.2019..pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.29.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-29 10:10:01 | Data modyfikacji: 2019-07-02 13:00:49.
30. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- ankieta dotycząca gospodarki wodno
kanalizacyjnej

Wniosek Nr ORM.1431.30.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:02:13 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
31. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący przyjmowania zgłoszeń i interwencji w
przypadku podejrzenia spalania odpadów

Wniosek Nr ORM.1431.31.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.31.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:20:31 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
32. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi

Wniosek Nr ORM.1431.32.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.32.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:21:18 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący przekazania listy zmian nazw ulic i
placów

Wniosek Nr ORM.1431.33.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.33.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-18 09:22:13 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
34. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący przekazania kopii maili orzesyłanych
do Urzędu w sprawie funkcjonowania schroniska

Wniosek Nr ORM.1431.34.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.34.2019..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:08:47 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
35. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie Inspektora Ochrony Danych

Wniosek Nr ORM.1431.35.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.35.2019.pdf

UMOWA 2019 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:33:47 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
36. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie płatności bezgotówkowych

Wniosek Nr ORM.1431.36.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.36.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:34:16 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:02:38.
37. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie przyjęcie rezolucji/uchwały/stanowiska
w związku z projektem rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku

Wniosek Nr ORM.1431.37.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.37.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-25 08:32:10 | Data modyfikacji: 2019-11-25 08:32:52.
38. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego

Wniosek Nr ORM.1431.38.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.38.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:11:16 | Data modyfikacji: 2019-11-25 08:32:52.
39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zabezpieczenia danych osobowych

Wniosek Nr ORM.1431.39.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.39.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:35:25 | Data modyfikacji: 2019-11-25 08:32:52.
40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie ilości odłowionych psów i kotów w
roku 2019

Wniosek Nr ORM.1431.40.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.40.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:31:18 | Data modyfikacji: 2019-11-25 08:32:52.
41. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie planowanej inwestycji budowy myjni
samochodowej zlokalizowanej przy ulicy
Świetochowskiego w Stoczku Łukowskim

Wniosek Nr ORM.1431.41.2019.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.41.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:32:20 | Data modyfikacji: 2019-11-25 08:32:52.
Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:32:20
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl