Wybory Prezydenta RP

Wybory Prezydenta RP

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca
zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji
Wyborczej

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-30 08:06:38.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z
dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 9 kwietnia 2020 roku.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-10 10:16:26.
Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego

Uchwała Nr 20 PKW z dnia 17 lutego 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:14:01.
Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z
dnia 14 kwietnia 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:18:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 15 kwietnia 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-15 17:24:22.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:51:38.
Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w
Lublinie IV z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 15 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 20 kwietnia 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-21 08:27:42.
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o sporządzeniu spisu wyborców.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:49:03.
Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:49:03
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl