> WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta
środków finansowych na budowę przydomowych,
lokalnych i gminnych oczyszczalni ścieków

Wniosek Nr ORM.1431.1.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.1.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:27:45.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zatrudnienia radnego wojewódzkiego
Ryszarda Szczygła

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.2.2021..pdf

Wniosek Nr ORM.1431.2.2021.pdf

Prośba o sprecyzowanie wniosku.pdf

Sprecyzowanie wniosku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:10:34 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zaplanowania w budżecie miasta
środków finansowych na fotowoltaikę

Wniosek Nr ORM.1431.3.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:31:51 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący spraw finansowych miasta.

Wniosek Nr ORM.1431.4.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-01 17:17:24 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący spraw informatycznych w Urzędzie
Miasta

Wniosek Nr ORM.1431.5.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.5.2021.pdf

UMOWA..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-05 11:57:27 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt

Wniosek Nr ORM.1431.6.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.6.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:23:13 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący inicjatywy lokalnej

Wniosek Nr ORM.1431.7.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.7.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:23:58 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
8. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami

Wniosek Nr ORM.1431.8.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.8.2021.xlsx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:58:22 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
9. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący odprowadzania wód opadowych do
kanalizacji

Wniosek ORM.1431.9.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.9.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:24:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący wdrożenia standardów w zakresie
ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości

Wniosek Nr ORM.1431.10.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.10.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:02:11 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący współpracy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Radysach

Wniosek Nr ORM.1431.11.2021.docx

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.11.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-22 08:14:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący eliminacji glifosatu z żywności

Wniosek Nr ORM.1431.12.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.12.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-26 07:41:54 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący szkół podstawowych, które mogą
ubiegać się o subwencję z rezerwy oświatowej

Wniosek Nr ORM.1431.13.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.13.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-26 08:47:04 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Wniosek Nr ORM.1431.14.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.14.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:53:38 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
15. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zadań w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2014 - 2020

Wniosek Nr ORM.1431.15.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.15.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-09 13:06:45 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
16. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta
na wynagrodzenia dla nauczycieli religii

Wniosek Nr ORM.1431.16.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-15 17:48:50 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie funkcjonowania młodzieżowej rady

Wniosek Nr ORM.1431.17.2021.docx

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.17.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-30 09:13:18 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
18. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie bezdomnych psów i kotów odławianych
na terenie miasta

Wniosek Nr ORM.1431.18.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.18.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-13 08:04:57 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
19. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie ilości drzew poddanych wycince

Wniosek Nr ORM.1431.19.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.19.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-13 08:05:56 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
20. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie lekcji etyki

Wniosek Nr ORM.1431.20.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.20.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-23 07:45:28 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
21. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie osoby odpowiedzialnej za zandzorowanie
wymagań na zgodność z ustawą o Krajowym
Systemie Cyberbezpieczeństwa, Inspektora Ochrony
Danych oraz audytu dostępności cyfrowej.

Wniosek Nr ORM.1431.21.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.21.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 13:38:51 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
22. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie PPK

Wniosek Nr ORM.1431.22.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.22.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-30 07:13:59 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
23. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Wniosek Nr ORM.1431.23.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.23.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-03 11:02:14 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
24. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wystąpienia sytuacji kryzysowych

Wniosek Nr ORM.1431.24.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.24.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:30:36 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta w obszarze
zamówień publicznych

Wniosek Nr ORM.1431.25.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-18 14:56:28 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zobowiązań miasta

Wniosek Nr ORM.1431.26.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-21 08:05:32 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
27. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie udostępnienia mapy geodezyjnej

Wniosek Nr ORM.1431.27.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.27.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-27 08:40:54 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
28. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie pozyskania przez placówki przedszkolne
sprzętu elektronicznego

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.28.2021.pdf

Wniosek Nr ORM.1431.28.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:05:53 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
29. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie spółdzielni mieszkaniowej przy ul.
Witosa 3

Wniosek Nr ORM.1431.29.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.29.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-16 08:19:44 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
30. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie procedur związanych z sygnalistami

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.30.2021.pdf

Wniosek Nr ORM.1431.30.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-16 08:22:08 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
31. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie profilu na Facebooku

Wniosek Nr ORM.1431.31.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.31.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-21 08:17:59 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
32. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie stowarzyszeń twórczych oraz składów
komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów
instytucji kultury

Wniosek Nr ORM.1431.32.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.32.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-06-22 07:58:36 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie przekazania list wyborców

Wniosek Nr ORM.1431.33.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.33.2021..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:05:40 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
34. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie stosowanych w gminie rozwiązaniach
opartych na zasobach przyrody

Wniosek Nr ORM.1431.34.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-22 08:07:04 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
35. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie Inspektora Ochrony Danych

Wniosek Nr ORM.1431.35.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.35.2021.pdf

Umowa CBI.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-01 13:03:23 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
36. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie wydatków na płatne ogłoszenia w
prasie

Wniosek Nr ORM.1431.36.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 07:51:58 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
Data wprowadzenia: 2021-09-23 07:51:58
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl