> WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2021 rok

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta
środków finansowych na budowę przydomowych,
lokalnych i gminnych oczyszczalni ścieków

Wniosek Nr ORM.1431.1.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.1.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:27:45.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zatrudnienia radnego wojewódzkiego
Ryszarda Szczygła

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.2.2021..pdf

Wniosek Nr ORM.1431.2.2021.pdf

Prośba o sprecyzowanie wniosku.pdf

Sprecyzowanie wniosku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:10:34 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sprawie zaplanowania w budżecie miasta
środków finansowych na fotowoltaikę

Wniosek Nr ORM.1431.3.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-28 12:31:51 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący spraw finansowych miasta.

Wniosek Nr ORM.1431.4.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-01 17:17:24 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący spraw informatycznych w Urzędzie
Miasta

Wniosek Nr ORM.1431.5.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.5.2021.pdf

UMOWA..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-05 11:57:27 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący wyłapywania/odławiania bezdomnych
zwierząt

Wniosek Nr ORM.1431.6.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.6.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:23:13 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący inicjatywy lokalnej

Wniosek Nr ORM.1431.7.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.7.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 10:23:58 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
8. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami

Wniosek Nr ORM.1431.8.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.8.2021.xlsx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:58:22 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
9. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący odprowadzania wód opadowych do
kanalizacji

Wniosek ORM.1431.9.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.9.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:24:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
10. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący wdrożenia standardów w zakresie
ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości

Wniosek Nr ORM.1431.10.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.10.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:02:11 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący współpracy ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Radysach

Wniosek Nr ORM.1431.11.2021.docx

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.11.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-22 08:14:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący eliminacji glifosatu z żywności

Wniosek Nr ORM.1431.12.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.12.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-26 07:41:54 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący szkół podstawowych, które mogą
ubiegać się o subwencję z rezerwy oświatowej

Wniosek Nr ORM.1431.13.2021.pdf

Odpowiedź na wniosek Nr ORM.1431.13.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-26 08:47:04 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Wniosek Nr ORM.1431.14.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:53:38 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:12:01.
Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:53:38
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl