Ogłoszenia
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku
2017-04-27 09:28:35
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiot  ...więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-03-16 14:27:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-28 12:30:54
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-24 09:38:16
  ...więcej

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na potrzeby LPR
2017-02-22 14:40:35
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
2017-02-14 10:54:40
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
2017-02-01 09:09:35
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2015 roku
2016-03-31 09:51:39
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami p  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA
2015-11-05 08:43:49
Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24. 07. 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, podaje niżej wymienione numery telefonów : 25 797 00 01, 25 797 01 75, 25 797 00 36 oraz adres poczty ele  ...więcej

Pokazano 21 - 29 z 29
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl