> Protokoły z sesji Rady Miasta kadencji 2018 - 2023

Protokoły z sesji Rady Miasta kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr XX/2020 z obrad XX sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Protokół Nr XX.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:17:23.
Protokół Nr XIX/2020 z obrad XIX sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 25 czerwca 2020
roku

Protokół Nr XIX.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:28:04.
Protokół Nr XVIII/2020 z obrad XVIII
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 29 maja 2020 roku

Protokół Nr XVIII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:47:24.
Protokół Nr XVII/2020 z obrad XVII nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29
kwietnia 2020 roku

Protokół Nr XVII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:46:23.
Protokół Nr XVI/2020 z obrad XVI sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 lutego 2020
roku

Protokół Nr XVI.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:02:53.
Protokół Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 29 stycznia 2020 roku

Protokół Nr XV.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:42:21.
Protokół Nr XIV/2019 z obrad XIV sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 grudnia 2019
roku

Protokół Nr XIV.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:23:58.
Protokół Nr XIII/2019 z obrad XIII sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 21 listopada 2019
roku

Protokół Nr XIII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:56:49.
Protokół Nr XII/2019 z obrad XII sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 września 2019
roku

Protokół Nr XII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:35:50.
Protokół Nr XI/2019 z obrad XI nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17
września 2019 roku

Protokół Nr XI.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:07:23.
Protokół Nr X/2019 z obrad X sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Protokół Nr X.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-23 08:05:49.
Protokół Nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 18 czerwca 2019 roku

Protokół Nr IX.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:29:58.
Protokół Nr VIII/2019 z obrad VIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17 maja
2019 roku

Protokół Nr VIII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:33:21.
Protokół Nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 26 kwietnia 2019
roku

Protokół Nr VII.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:32:43.
Protokół Nr VI/2019 z obrad VI nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 3
kwietnia 2019 roku

Protokół Nr VI.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:04:36.
Protokół Nr V/2019 z obrad V sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 27 marca 2019 roku

Protokół Nr V.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:03:58.
Protokół Nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 24 stycznia 2019 roku

Protokół Nr IV.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:37:54.
Protokół Nr III/2018 z obrad III sesji Rady
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 31 grudnia 2018
roku

Protokół Nr III.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:15:44.
Protokół Nr II/2018 z obrad II sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 6 grudnia 2018 roku

Protokół Nr II.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:24:40.
Protokół Nr I/2018 z obrad I sesji Rady Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 19 listopada 2018 roku

Protokół Nr I.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:47:00.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:47:00
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl