Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony
powietrza za rok 2023

Sprawozdanie z ochrony powietrza.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-01-24 11:04:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 15 grudnia 2023 roku o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn. "Zmiana
parametrów technologicznych kwatery składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
m. Stoczek Łukowski"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 15 grudnia 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:41:43.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 18 września 2023 roku zmierzające do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
dla przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w
Stoczku Łukowski"

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 18 września 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:21:12.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego zmierzające do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, dla
przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i
rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku
Łukowski"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 września 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:19:10.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. "Zmiana parametrów
technologicznych kwatery składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Stoczek
Łukowski" na działkach nr 1245, 106 i 64 w
obrębie miasta Stoczek Łukowski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 7 września 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-07 11:28:14.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 14 lipca 2023 roku o udziale
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 14 lipca 2023 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-14 14:37:38.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew przez
osobę fizyczną na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:29:07.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
(dla podmiotówi osób fizycznych na cele
związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-krzewów.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-23 09:28:18.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na usługe wodną tj. na pobór wód
podziemnych ze studni głębinowej na potrzeby
Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z o.o. w Stoczku
Łukowskim

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-05 11:01:02.
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych z terenu Zakładu STOCZEK NATURA Sp. z
o.o. do cieku zlokalizowanego na działce 1184/2 w
Stoczku Łukowskim

Zawiadomienie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:28:35.
Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:28:35
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl